Valgkomiteens instilling er klar

Dette er de innstilte kandidatene til Unge Høyres sentralstyre, direktevalgte til landsstyret, lovkomité, desisjonskomité og revisor for perioden 2022-2024.

Siden januar har valgkomiteen lett etter kandidatene som på best mulig måte vil bidra til å lede Unge Høyre videre. Komiteen har lagt vekt på politisk teft og kunnskap, lederegenskaper og organisasjonserfaring, motivasjon arbeidsinnsats, og engasjement i den enstemmige innstillingen som legges frem. Valgkomiteen har også lagt stor vekt på at laget som innstilles må utfylle hverandre på en god måte og at innstillingen skal være balansert.

Lederen av valgkomiteen Caroline Hoff er veldig fornøyd med laget som er innstilt til å lede Unge Høyre frem mot det viktige kommune- og fylkestingsvalget i 2023.

«Valgkomiteen har hatt mange dyktige kandidater som har stilt seg til disposisjon. Det har vært en krevende oppgave å prioritere kandidatene. Dette er det laget vi mener er best til å ta Unge Høyre videre de neste to årene. Vi mener vi har satt sammen et lag som utfyller hverandre, som har de riktige egenskapene og som kan vinne valg. Innstillingen er derfor enstemmig.».

sier Caroline Hoff, leder av valgkomiteen.

Ola Svenneby på Unge Høyres Landsmøte 2020 // Foto: Simen Øyen

Som leder er Ola Svenneby innstilt.
«Det var veldig enkelt for oss å innstille på Ola som leder. Gjennom de visjonene, ferdighetene og ambisjonene han har, er han en utrolig sterk lederkandidat isolert sett. I tillegg har han allerede vist at han kan styre Unge Høyre på en glimrende måte gjennom krevende tider. Valgkomiteen tror han har det som trengs for å ta Unge Høyre til nye høyder».

fortsetter Caroline Hoff

I tillegg til sentralstyremedlem Caroline Hoff som leder, har valgkomiteen bestått av Andreas Oftedal, Tora Kildehaug, Maria Strand Munkhaug og Fredrik Myklebust Iversen.

 «Å sette sammen et sentralstyre i en organisasjon med så mange talenter som Unge Høyre, er krevende. Valgkomiteen er likevel ikke i tvil om at gjengen vi innstiller på er både de mest kvalifiserte og de som kan jobbe best sammen som et team. Sammen har de alle muligheter for å kunne lede Unge Høyre til seier i skolevalget 2023, skape viktige politiske gjennomslag og sikre en fortsatt sterk organisasjonsutvikling». 


avslutter Caroline Hoff.

Innstillingen på nytt sentralstyre

Innstilt som leder: 

  • Ola Svenneby (25), Innlandet

Innstilt som 1. nestleder: 

  • Håkon Snortheim (23), Akershus

Innstilt som 2. nestleder: 

  • Emma Erlandsen (24), Oslo

Innstilt som sentralstyremedlemmer:

  • Tonje Nilsen (23), Troms og Finnmark
  • Nicolai Østeby (19), Agder
  • Ingrid Louise Storebø (22), Hordaland
  • Håvard Clementz (23), Akershus

Innstilt som direktevalgte til landsstyret– 

  • Gitte Øgård, (23) Nordland 
  • Elias Eide, (20) Sogn og Fjordane 

Andre innstillinger

Lovkomité:
Rebekka Vilu Rhoden (leder), Caroline Hoff, Victoria Cavallini Fevik. 

Caroline Hoff har ikke deltatt i behandlingen av innstilling til lovkomité.

Desisjonskomité:
Henrik Asheim, Mari Holm Lønseth, Sandra Bruflot, Daniel Skjevik-Aasberg, Maria Barstad Sanner og Ingerid Kristine Berge. 

Revisor: Deloitte

Ved spørsmål om innstillingen, ta kontakt med
leder for valgkomiteen Caroline Hoff (Tlf: 98086672)