Oslo Unge Høyres kandidater til bystyrelisten

I desember skal Oslo Høyre velge bystyrelisten for perioden 2023-2027. Flere Oslo Unge Høyre-medlemmer stiller for å sørge for at Unge Høyre får mest mulig gjennomslag i neste periode og at unge i Oslo er representert på Rådhuset. Her kan du lese mer om våre ungdomskandidater:

Ungdomskandidat: Hassan Nawaz (24), Vestre Aker

Utdanning:

Markedsføring, ledelse og økonomi ved Handelshøyskolen BI.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

Det siste året har jeg vært leder av Oslo Unge Høyre. Nå jobber jeg som fraksjonsleder for Høyre i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre og styremedlem i Vestre Aker Høyre.

Hva ser du på som de viktigste sakene for Oslo kommune de neste 4 årene?

Oslo skal være en trygg og inkluderende by som gir muligheter for alle. Foreldrenes bakgrunn skal ikke bestemme barnas fremtid. Vi må ta tak i kildene til økt ulikhet og jobbe målrettet for å skape en by med muligheter for alle.

Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres bystyreliste for neste periode?

Siden jeg meldte meg inn i 2014 har jeg hatt et stort ønske om å utgjøre en reell forskjell for Oslos innbyggere. Jeg vil i bystyret jobbe for at Oslo blir en attraktiv hovedstad for næringslivet, med økt kunnskap i skolen, og at Oslofolk får mer frihet og ansvar over eget liv.

2. ungdomskandidat: Elisabeth Tangen (19), Grünerløkka

Utdanning:

Jeg går siste året ved Elvebakken Videregående skole. Jeg har gått ungdomsskole på Gran og på Kristelig Gymnasium.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

Jeg er 2. nestleder i Oslo Unge Høyre og har vært leder av Aker Unge Høyre. Tidligere har jeg også sittet i arbeidsutvalget i Innlandet Unge Høyre.

Hva ser du på som de viktigste sakene for Oslo kommune de neste 4 årene?

Oslo skal være en by med plass til alle. Da må skolen gi de utfordringene elevene trenger, rusavhengige må få hjelp og vi må åpne boligmarkedet. Hvis Oslo skal ha plass til fremtidens innbyggere må vi gjøre byen grønnere ved å bruke ressursene våre på best mulig måte.

Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres bystyreliste for neste periode?

Oslo Høyre trenger unge stemmer som dytter Høyre i riktig retning på de viktige sakene. Jeg er motivert for å påvirke byen jeg har tilbragt ungdomstiden min i, samtidig som jeg har lyst å bruke erfaringene mine fra utenfor Oslo.

3. ungdomskandidat: Håkon Andreas Flydal (25), St. Hanshaugen

Utdanning:

Studerer medisin på UiO.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:

Var leder i Oslo Unge Høyre fra 2018 til 2020. Leder Helse- og sosialkomiteen i St. Hanshaugen bydelsutvalg.

Hva ser du på som de viktigste sakene for Oslo kommune de neste 4 årene?

Vi står foran en formidabel klimakrise, og Oslo må gjøre sin del av jobben for å kutte utslipp – samtidig som vi skaper en by som er god å leve i. Jeg vil også jobbe for en skole som ser alle elever, både de flinke og de som sliter – og for et helsesystem som gir rask og god hjelp til de som trenger det.

Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres bystyreliste for neste periode?

Jeg vil være en stemme for unge i byen, og jobbe for å gjøre til en enda bedre by å bo i.