Representantskap 21. mai

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.

Under dette representantskapet vil vi ikke åpne opp for å behandle innsendte resolusjoner, da vi skal behandle kapitlene som inngår i Skoleprogrammet til Unge Høyre.

Kapitlene som skal behandles på Oslo Unge Høyres Representantskap 21. mai finner du her

Kapittel 1: Forskjeller i skolen
Kapittel 2: Laget rundt eleven
Kapittel 3: Et attraktivt læreryrke
Kapittel 4: Fremtidens kompetanse
Kapittel 5: Skolestyring og skoleledelse