Bør fremmedspråk være valgfag på ungdomsskolen?

På landsmøtet 17.-19. juni skal det behandles et nytt skoleprogram. I programmet er det to dissenser om fremmedspråk, hvor den første foreslår å gjøre fremmedspråk til et valgfag på ungdomsskolen. Gitte Øgård representerer mindretallet i komiteen, mens Ingerid Berge er enig med flertallet.

Mindretall:

Gitte Øgård, medlem i skolekomiteen.

Elevene bør velge selv om de skal ha fremmedspråk

Internasjonale undersøkelser viser at norske elever gjør det dårlig i lesing, samt viser forskning at guttene er de som gjør det dårligst i språkfag. Språkfagene forfordeler jentene i skolen og er blant faktorene til kjønnsforskjeller i skolen. 

Ved å kunne velge bort fremmedspråk vil elever kunne bli enda bedre i lesing i både norsk og engelsk, samt gagne guttenes skoleresultater. Likevel er det viktig å understreke at elever fortsatt har valgfriheten til å kunne velge fremmedspråk hvis de vil lære seg dette.

Ved å gjøre fremmedspråk valgfritt kan man dermed velge å lære seg tysk på ungdomsskolen, men bestemme selv om man vil bygge videre på dette på videregående eller fordype seg i et annet fag i stede. Det å skulle tvinge alle elever gjennom fremmedspråkopplæring i 3 eller 5 år er ikke nødvendigvis rett vei å gå.

Å gjøre fremmedspråk om til valgfag på ungdomsskolen og videregående vil øke valgfriheten til norske elever, det vil kunne bidra til økt motivasjon og redusere kjønnsforskjellene i skolen.

Av: Gitte Øgård

Flertall:

Ingerid Berge, leder av skolekomiteen.

Nei til å gjøre fremmedspråk til valgfag

I dag begynner elever med fremmedspråk i 8. trinn. Da har elevene hatt god tid til å konsentrere seg om norsk og engelsk på barneskolen, og er klare for å lære seg et nytt språk på ungdomsskolen.

All forskning viser at å lære et fremmedspråk er bra for læringen vår. Når vi lærer nye språk vil de språklige strukturene i hjernen bli større, og det er strukturer som er felles for alle språk vi kan. Med andre ord, vi blir bedre i norsk og engelsk av å lære et nytt språk.

I den nye læreplanen er et av de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap. Fremmedspråkene har fått en ekstra viktig rolle i å ivareta dette fordi fremmedspråk handler ikke bare om å lære verbtider og kasus på et annet språk. Det handler også om å bli kjent med et annet land og deres historie, kultur, vaner og skikker. I en stadig mer globalisert verden, er dette kunnskap som alle elever vil ha nytte av. I tillegg vil de ha nytte av å kunne kommunisere på andres morsmål.

Å gjøre fremmedspråk om til valgfag er en dårlig idé av mange grunner. For det første vil det ødelegge for andre valgfag som vi også mener elevene har nytte av på ungdomsskolen. Det kan også føre til at elever som ønsker å lære seg et nytt språk, ikke velger fremmedspråk som valgfag, fordi de vil ta andre valgfag.

Det er også en dårlig idé fordi det vil bli krevende å rekruttere gode fremmedspråkslærere når faget bare er et valgfag. Det kan føre til at skoler bruker ufaglærte til å undervise i fremmedspråk. Det vil gjøre kvaliteten på fagene vesentlig dårligere.

Fremmedspråk er et viktig fag som elevene har godt av å ha. Derfor burde vi fremdeles begynne med fremmedspråk i 8. trinn.

Av: Ingerid Berge