Vi søker ungdomskandidater til fylkestinget!

Prosessen med å finne Nordland Unge Høyres ungdomskandidater til fylkestingsvalget i 2023 er i gang. Kanskje er det deg vi er ute etter?

Hva er en ungdomskandidat?

I 2023 braker fylkestingsvalget løs! I den anledning søker Nordland Unge Høyre ungdomskandidater. Som ungdomskandidat er du Nordland Unge Høyres fremste representant ved valget i 2023. Det kreves derfor pågangsmot og vilje til å kjempe for Unge Høyres saker gjennom valgkampen. Samtidig får du muligheten til å direkte påvirke politikken som behandles på fylkestinget. Dersom du ønsker å jobbe for gjennomslag på fylkestinget og valgseier i 2023 er dette din mulighet! 

Hvordan søker jeg?

Hvis du vil søke som ungdomskandidat sender du inn søknad til politisk nestleder, Ty Ellefsen på tyellefsen@gmail.com. Søknaden skal bestå av et motivasjonsbrev og en CV. Fristen for å søke er 18. mai 23.59.

Har du innspill til kandidater?

Vi ønsker dine innspill dersom du kjenner noen som du mener kan egne seg på fylkestinget! Det er viktig at du har fått godkjenning fra personene du spiller inn. Innspill sendes til tyellefsen@gmail.com. Fristen for å sende innspill er 18. mai 23.59.

Politisk nestleder Ty Ellefsen skal sammen med organisatorisk nestleder Sander Vangen og AU- medlem Ingrid Marie Fossem-Ulriksen lede arbeidet med å finne Nordland Unge Høyres ungdomskandidater til valget i 2023. Alle innspill og søknader vil selvfølgelig bli holdt konfidensielle innad i valgkomitéen. Innstillingen til valgkomiteen skal behandles på fylkesstyremøtet i juni.