Representantskap 12. mai

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.

Under dette representantskapet vil vi ikke åpne opp for å behandle innsendte resolusjoner, da vi skal behandle de oversendte kapitlene fra forrige representantskap. Dette er kapitlene som inngår i Justisprogrammet til Unge Høyre, og som skal behandles under Unge Høyres Landsmøte 17.-19. juni.

Kapitlene som skal behandles på Oslo Unge Høyres Representantskap 12. mai finner du her

Kapittel 4: Radikalisering og ekstremisme
Kapittel 5: Innvandring