Representantskap 28. april

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.

Under dette representantskapet vil vi ikke åpne opp for å behandle innsendte resolusjoner, da vi skal behandle kapitlene som inngår i Justisprogrammet til Unge Høyre.

Kapitlene som skal behandles på Oslo Unge Høyres Representantskap 28. april finner du her

Kapittel 1: Grunnleggende prinsipper
Kapittel 2: Tilgang til rettsstaten
Kapittel 3: Et nytt kriminalitetsbilde
Kapittel 4: Radikalisering og ekstremisme
Kapittel 5: Innvandring