Hvem skal sitte på fylkestinget i Vestfold og Telemark?

I 2023 skal det avholdes et historisk kommune- og fylkestingsvalg. Denne gangen skal Vestfold og Telemark fylkeskommune løses opp, og vi vil gå tilbake til de nye fylkesgrensene. I den anledning ser Vestfold og Telemark Unge Høyre etter nye ungdomskandidater til fylkestinget i de nye fylkene. Kanskje det er deg eller en venn av deg vi ser etter?

Har du forslag til noen som kan sitte på fylkestinget?
Kjenner du noen som brenner for organisasjonen, og som vil sørge for at hjemfylket fører den beste politikken? Da vil vi høre fra deg!
Vestfold og Telemark skal vedta sin ungdomskandidat til fylkestinget senere i mai. Personen(e) som blir valgt vil bli prioritert for våre representanter i nominasjonskomiteene for både Vestfold- og Telemark Høyre.

Personene som sendes inn vil bli behandlet av både arbeidsutvalget og fylkesstyret.

Kriterier for innsending av forslag:
For å spille inn noen må vedkommende være engasjert til å ta på seg ansvaret om å lede Unge Høyres arbeid på fylkestinget de neste 4 årene. Vedkommende må også brenne for Unge Høyre sin politikk. I tillegg må de være betalende medlem i organisasjonen. Det er også viktig at de som spilles inn har godtatt å bli spilt inn, og ønsker å stille seg til disposisjon.

Eventuelt innsendte forslag kan sendes til organisatorisk ansvarlig, Sara Hauenschild på sara.hauenschild@icloud.com. Forslagene sendes innen 10.mai klokken 23:59.