Representantskap 24. mars

Representantskap er et møte der vi diskuterer og vedtar ny politikk. Alle medlemmer av Oslo Unge Høyre kan sende inn politiske forslag (som vi kaller resolusjoner), og være med på å både diskutere og stemmer over dem på selve møtet.

Her finner dere resolusjonene som skal behandles på Oslo Unge Høyres Representantskap 24. mars 2022.

Behandlingsrekkefølgen er som følger:

  1. Bedre kollektivtilbud i Oslo vest
  2. Transportprisene er for høye!
  3. Nullvisjon om selvmord
  4. #FreeNovember
  5. Vi trenger en håndtering for seksuell trakassering i Osloskolen!
  6. Byen får ikke puste!
  7. «Neste stopp: kollektiv mellom bydelene»