Hvem skal sitte i arbeidsutvalget?

Høyres Studenters landsstyre vedtok i februar, å innkalle til landsmøte i Høyres Studenter i juni 2022. Valgkomiteen går derfor i gang med å finne kandidater til Høyres Studenters nye ledelse. Valgkomiteen til Høyres Studenter ble valgt av landsstyret på møtet i februar 2022. Valgkomiteen skal innstille på hvem som bør velges på Høyres Studenters Landsmøte.

– Komiteen starter nå det spennende og utfordrende arbeidet. Vi har mange dyktige kandidater i Høyres Studenter. Frem mot landsmøtet gjelder det å finne de kandidatene som på best mulig måte kan ta organisasjonen videre, sier komiteens leder, Emilie Nordstrøm.

Valgkomiteen består av:
Emilie Nordstrøm, leder
Johannes Banggren
Ivar Aulie

Valgkomiteens sekretær er generalsekretær Mille Johanne Christensen.

Ber om innspill og søknader

Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. De skal innstille på arbeidsutvalg, direktevalgte landsstyrerepresentanter, desisjonskomité og revisor for perioden 2022-2024.

Alle innspill og søknader skal sendes til valgkomiteens sekretær på e-posten miljoh@hoyre.no. Innspillet eller søknaden er ikke mottatt før du har mottatt bekreftelse på e-post. Komiteen gjør oppmerksom på at søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun omdeles valgkomiteen, og ingen andre.

Frister:

  • Fristen for å sende innspill og søknader til valgkomiteen er 16.april 2022 klokken 23.59.
  • Alle kandidater som søker seg til arbeidsutvalget eller som direktevalgt medlem til landsstyret må sende inn søknad/motivasjonsbrev på inntil én A4-side og CV.
  • Periode for gjennomføring av intervjuer med kandidatene: 7.-8. mai 2022.
  • Alle innspill, søknader og dokumenter sendes til: miljoh@hoyre.no. Merk e-posten og dokumentene tydelig med navn og hvilke verv man stiller til valg for. Dokumentene er ikke registrert før du får bekreftelse på e-post.


Om vervene

Arbeidsutvalget er Høyres Studenters daglige ledelse. De har ansvaret for driften av organisasjonen mellom alle møter i Landsstyret og Landsmøtet. De møtes omtrent én gang i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid. Det er en del reisevirksomhet og de som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge og møte medlemmer over hele landet. Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere, internasjonalt ansvarlig og AU-medlem. Leder sitter også i Unge Høyres sentralstyre og Høyres sentralstyre.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter sitter uavhengig av lokalforeningene og arbeidsutvalgets representanter i landsstyret. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Høyres Studenter både politisk og organisatorisk. Landsstyret møtes fire ganger i året.

Desisjonskomitéen består som regel av tidligere ledere. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Høyres Studenter gjør, og fungerer som en kontrollmekanisme.

Har du flere spørsmål om vervene? Ta kontakt med sekretær for komiteen, Mille Christensen, eller leder av komiteen, Emilie Nordstrøm.