Hvem skal sitte i sentralstyret?

Hvem skal sitte i sentralstyret?
Unge Høyres landsstyre vedtok 29.januar, å innkalle til landsmøte i Unge Høyre 17. – 19. juni 2022. Valgkomiteen går derfor i gang med å finne kandidater til Unge Høyres nye ledelse.

Valgkomiteen til Unge Høyre ble valgt av landsstyret på møtet i januar 2022. Valgkomiteen skal innstille på hvem som bør velges på Unge Høyres Landsmøte.

– Komiteen går nå i gang med arbeidet frem mot landsmøtet. Det blir både spennende og utfordrende. Det er mange dyktige kandidater i organisasjonen. Nå gjelder det å finne de kandidatene som er best egnet til å ta Unge Høyre videre, sier komiteens leder, Caroline Hoff.

Valgkomiteen består av:
Caroline Hoff, leder
Andreas Oftedal
Tora Kildehaug
Maria Strand Munkhaug
Fredrik Myklebust Iversen

Valgkomiteens sekretær er generalsekretær Mille Johanne Christensen.

Ber om innspill
Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. De skal innstille på sentralstyre, direktevalgte landsstyrerepresentanter, lovkomité, desisjonskomité og revisor for perioden 2022-2024.

Alle innspill skal sendes til valgkomiteens sekretær på e-posten miljoh@hoyre.no. Innspillet er ikke mottatt før du har mottatt bekreftelse på e-post. Komiteen gjør oppmerksom på at søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun omdeles valgkomiteen, og ingen andre.

Frister:

  • Fristen for å sende innspill til valgkomiteen og melde sitt kandidatur er 24.mars 2022 klokken 23.59. Dette gjelder også sittende tillitsvalgte som søker gjenvalg.
  • Alle kandidater som søker seg til sentralstyret eller som direktevalgt medlem til landsstyret må sende inn søknad/motivasjonsbrev på inntil én A4-side og CV. Fristen for dette er innen 31.mars.
  • Periode for gjennomføring av intervjuer med kandidatene: 13.-15. mai 2022.
  • Innsending av kandidatur og dokumenter skjer til: miljoh@hoyre.no. Merk e-posten og dokumentene tydelig med navn og hvilke verv man stiller til valg for. Dokumentene er ikke registrert før du får bekreftelse på e-post.

Om vervene
Sentralstyret
er Unge Høyres nasjonale «arbeidsutvalg», som leder Unge Høyre. Det er omtrent ett møte i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid sammen med sekretariatet. Sentralstyremedlemmene har også hektisk reisevirksomhet i Unge Høyre og en rekke opplæringsoppdrag i organisasjonen. De som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge, møte medlemmer over hele landet og påvirke den nasjonale politikken. Sentralstyret består av leder, to nestledere og fire sentralstyremedlemmer. I tillegg sitter lederen i Høyres Studenter i sentralstyret.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter er uavhengige representanter i Unge Høyres landsstyre. Det er cirka fire møter i året. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Unge Høyre både politisk og organisatorisk.

Lovkomiteen kan foreslå lovendringer, og har som oppgave å gjennomgå alle fylkesforeningenes lover. Komiteen sørger for at alle medlemmer har de samme demokratiske rettighetene på alle nivåer i organisasjonen.

Desisjonskomiteen består som regel av tidligere ledere og forrige generalsekretær. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Unge Høyre gjør, og fungerer som Unge Høyres kontrollorgan.

Unge Høyres revisor har de senere årene vært Deloitte.