Søk HS-akademiet!

HS-akademiet er Høyre Studenters mest prestisjetunge skoleringsprogram, og er ment for deg som ønsker å bidra til organisasjonens fremtidige vekst og utvikling. Gjennom programmet vil de håndplukkede kandidatene bli skolert og testet i ledelse, organisasjonsarbeid og politikk, samt både muntlige og skriftlige ferdigheter.

Det foreligger ingen formelle krav for å kunne søke.

Første del av søknadsprosessen er anonyme skriftlige oppgaver, hvor søknadsfrist er 23. februar I andre del, hvor de beste skriftlige oppgavene blir trukket ut, vil kandidatene gjennomgå muntlige intervjuer. Basert på en helhetlig vurdering av kandidatenes prestasjoner og bakgrunn vil de best egnede kandidatene trekkes ut. Til slutt skal fire personer stå igjen. Disse vil offentliggjøres innen utgangen av februar.  

Vi oppfordrer alle til å søke – den intensive søknadsprosessen vil være god læring i seg selv, med grundige tilbakemeldinger.

Kvalifiseringsoppgaver 2022:

Caseoppgave 1: Ideologi

Bør man legalisere altruistisk surrogati i Norge? Argumenter ideologisk for standpunktet ditt, med utgangspunkt i det norske politiske landskapet.

Maks én A4-side.

Caseoppgave 2: Politikk

Som en ansvarlig, fiskalkonservativ organisasjon er Høyres Studenter opptatt av at pengene i statsbudsjettet brukes på ting som skaper mest mulig verdi for innbyggerne i Norge. Med utgangspunkt i Statsbudsjettet, velg tre utgifter du hadde fjernet/redusert om du styrte landets økonomiske politikk. Begrunn valget.

Maks 750 ord.

Begge oppgaver skal besvares og sendes inn til elite@hoyrestudent.no. Søknadsfrist 23.02.22.

Lykke til!

Med vennlig hilsen,
Kursledere
Andreas og Alexandria