Representantskap 1. desember

Her finner du resolusjonene til representantskapet 1. desember 2021.

Behandlingsrekkefølge vil bli redegjort for på det digitale møtet.

Se facebook-arrangementet her.