Vi søker ny organisasjonssekretær!

Oslo Unge Høyre søker ny organisasjonssekretær. Organisasjonssekretæren har hovedansvaret for markedsføring, intern og ekstern informasjon, foreningens økonomi samt å drifte den organisatoriske og administrative delen av Oslo Unge Høyre – Unge Høyres største og mest aktive fylkesforening.

Oslo Unge Høyre er Unge Høyres største fylkesforening med over 600 medlemmer. Organisasjonens fremste satsingsområder er politisk nytenkning og påvirkning, samfunnskontakt og markedsføring. I tillegg arrangerer vi kurs og konferanser hvor vi tilbyr politisk skolering for medlemmer og tillitsvalgte.

Vi søker en person som liker å jobbe med ungdom, drive kampanjer og organisere aktiviteter. Stillingen innebærer en del administrativt arbeid, men kjernen i arbeidshverdagen er å gjøre Norges beste ungdomsparti enda bedre for medlemmene våre.

Søknad med CV og eventuelle attester sendes til Oslo Unge Høyre, v/ leder Emma Erlandsen, emma@hoyre.no innen torsdag 18. november 2021. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju kort tid etter søknadsfristen. Tiltredelse etter avtale, foretrukket i januar 2022.

Arbeidsoppgaver

 • Arrangere kampanjer og aksjoner.
 • Regnskapsføring og budsjettering.
 • Oppdatere sosiale medier og nettsider.
 • Innkalle til og referere fra møter.
 • Personal- og medlemsarbeid.
 • Markedsføring og informasjonsarbeid.
 • Samarbeid med Oslo Høyre og Unge Høyres Landsforbund.

Krav til kompetanse

 • Fullført videregående utdannelse.
 • God kjennskap til tekstbehandling og regneark.
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid vil bli vektlagt.
 • God muntlig og svært god skriftlig fremstillingsevne.
 • Være effektiv, samarbeidsvillig og ryddig.
 • Noe erfaring med regnskap og budsjettering er en fordel, men ikke en forutsetning. Det gis opplæring ved behov.

Vi kan tilby

 • Et ungt, spennende og lærerikt arbeidsmiljø.
 • Et godt utgangspunkt for politisk nettverksbygging.
 • Tett samarbeid med Unge Høyres Landsforbund, Oslo Høyre, Høyres Hovedorganisasjon, Oslo Høyres bystyregruppe og Høyres stortingsgruppe.
 • Varierte arbeidsoppgaver og stort rom for personlig initiativ.
 • Lønn etter avtale.
 • Eget kontor med kantineordning i Oslo sentrum.

Annet

 • Organisasjonssekretæren må påberegne noe møtevirksomhet på kveldene og avse noen helger til konferanser, kampanjer og lignende.
 • Stillingsbrøk er fleksibel, både fulltid og deltid er aktuelt.
 • Det er en forutsetning at søkeren deler Unge Høyres grunnsyn.

For nærmere informasjon, kontakt: – Oslo Unge Høyre v/ Emma Erlandsen på telefon 98 60 96 52 eller e-post til emma@hoyre.no