Bli medlem av Unge Høyre

Dette går vi til valg på:

 1. Alle elever skal møte verdens beste skole
 2. Vi ønsker å stoppe utslippene og ikke utviklingen
 3. Alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den
 4. Det må bli enklere for unge å få seg sin første jobb
 5. Vi vil melde Norge inn EU

Dette er våre viktigste saker:

Vi vil ha verdens beste skole. En skole som er tilpasset hver enkelt elev. Der elevene har mulighet til å velge fag, skole og nivå selv. Skolen skal sørge for at alle elever har mulighet til å forme sin egen fremtid.

Vi vil:

 • Innføre fritt skolevalg i hele landet
 • La elever velge nivå på undervisningen selv
 • Innføre semestermodell i videregående
 • Redusere antallet norskkarakterer
 • La yrkesfagelevene få en mer praktisk og tilpasset yrkesfagundervisning

Klimagassutslippene går ned, men vi har fortsatt en vei og gå. Norge kan ikke redde verden alene, og i alle fall ikke i møte med klimaendringene. Vi vil kjempe for mer internasjonalt klimasamarbeid. CO2 går ikke gjennom en passkontroll, og plast i havet kjenner ingen landegrenser.

Vi vil:

 • Bygge mer fornybar energi
 • Gjøre det enklere å velge miljøvennlig
 • Få et bedre og billigere kollektivtilbud i hele landet
 • Verne de mest sårbare havområdene.

Alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Ingen skal møte en lukket dør når de de er syke og ber om hjelp. Vi er ikke fornøyde for alle som ber om hjelp, faktisk får den hjelpen.

Vi vil:

 • Gi flere tilgang til fritt behandlingsvalg
 • Hjelpe, ikke straffe rusavhengige – Gjennomføre rusreformen
 • Ansette flere helsesykepleiere og skolepsykologer i kommunene og skolene

5 gode grunner til å bli med i Unge Høyre

I snart 100 år har Unge Høyre kjempet for mer frihet for den enkelte. VI er opptatt av at vi skal ha et samfunn som skaper muligheter for alle og gir rom for forskjellighet. Alle trenger ikke være like, men alle skal ha like muligheter til å lykkes. På den måten skaper vi et Norge på sitt beste.

Gjennom året tilbyr vi mange spennende skoleringer, arrangementer og sommerleir på Hove.

 1. Engasjer deg for det du tror på
 2. Du får venner for livet
 3. Du kan bli med på morsomme og spennende arrangementer
 4. Du lærer noe du kan få bruk for resten av livet
 5. Du får møte dine politiske forbilder