10 gode grunner til å stemme på Høyre

Usikker på hva du skal stemme ved skolevalget og Stortingsvalget? Her er 10 gode grunner til at du burde gi stemmen din til Høyre!

  1. Sjef over egen utdanning. Vi mener at det er elevene som vet best selv hva som er riktig for dem, og at unge skal få bestemme mer over egen utdanning. Derfor vil vi for eksempel ha fritt skolevalg i hele landet så alle kan velge hvilken videregående skole de skal gå på.
  2. En skole tilpasset hver enkelt elev. Alle elever er forskjellige, og da fungerer det ikke å dytte alle gjennom samme utdanningsløp. Imens noen trenger større utfordringer i et fag, trenger noen andre ekstra hjelp. Derfor vil vi ha fritt valg av nivå i flere fag, sånn som vi har i dag med P- og T-matte.
  3. Stopp utslippene, ikke utviklingen. Alle er enige i at vi må stoppe med oljeutvinning en dag, men da må man finne nye løsninger for de nye energikildene og nye jobbene. Imens venstresiden ikke klarer å bli enige om noen ting, er vi helt klare på at vi skal fortsette med olje, samtidig som vi bygger ut de grønne næringene. Sånn har vi klart å kutte rekordmye utslipp i Norge, og det skal vi fortsette med.
  4. Enklere å velge miljøvennlig. For at alle skal ta grønne valg i hverdagen må det bli lettere å velge miljøvennlig. Derfor vil vi ha bedre og billigere kollektivtransport, og forurenserne skal betale for utslippene sine.
  5. Et fritt samfunn. Alle mennesker skal få leve egne liv, uten at staten blander seg inn. Politikerne på venstresiden skal ikke bestemme hva vi kan gjøre og ikke. Vi vil ha søndagsåpne butikker, lengre åpningstider for alkoholsalget og vil alltid kjempe for retten til å være seg selv.
  6. Beholde mer av egne penger. Imens venstresiden har konkurranse i å skatte vanlige folk mest mulig, vil vi kutte skattene så du får beholde mer av din egen inntekt. Vi har kuttet i avgiftene på snus og brus, økt frikortgrensen så du kan tjene mer uten å skatte og sørget for at en vanlig familie i år har fått 14 000 kroner i skattelette.
  7. Mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. De største utfordringene generasjonen vår står overfor er globale. Klimagassutslippene kjenner ingen landegrenser, og menneskerettighetsbrudd skjer over hele verden. Derfor må vi samarbeide mer med andre land for å få en bedre og tryggere verden for alle.
  8. Helsehjelp når du trenger det. Alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger det. Ingen skal møte en lukket dør når de trenger hjelp. Derfor har vi innført fritt behandlingsvalg, som betyr at du kan velge mellom flere behandlinger sånn at du får den hjelpen som er riktig for deg. For Frida betød det forskjellen mellom liv og død. Denne ordningen vil venstresiden fjerne.
  9. Hjelpe rusavhengige, ikke straffe. Norsk ruspolitikk har vært helt feilslått. Vi har straffet rusmisbrukere for avhengigheten sin i stedet for å hjelpe dem. Unge tør ikke ringe ambulansen dersom vennen tar overdose fordi de er redde for politiet. Derfor vil vi avkriminalisere narkotika. Dette stemte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet imot.
  10. Enklere å få sin første jobb. For mange er det vanskelig å få sin første jobb. De som ansetter har ofte høye krav til både utdanning og erfaring. Det må bli lettere for unge å få den første jobben, og vi må ansette flere unge med lite jobberfaring