Agnes Jansson vant talentprogrammet 2021!

Helgen 11.-13. juni arrangerte Akershus Unge Høyre sitt årlige talentprogram. I år var det Agnes Schrøder Jansson fra Nedre Romerike som stakk av med seieren.

Fra venstre til høyre: Nigisti Kuflu, Tom Olufsen, Agnes Jansson, Sivert August Wahlgren Leirbakk, Isabella Victoria Røising og Sivert Helgheim.

Ettersom det er stortingsvalg i år, har talentprogrammet lagt særlig stor vekt på debatt og andre ferdigheter som vil bli viktige i valgkampen. Alle deltagerne har vist en betydelig fremgang og er klare for valgkampen, sier talentgeneral Herman Kapaasen, som selv vant talentprogrammet i 2019.

Deltagerne har fått opplæring i debatt, skriving av innlegg og organisasjonsarbeid, og blitt kurset i Høyres nye partiprogram, næringspolitikk og ideologi.

I år har talentprogrammet møtt på noen utfordringer i forbindelse med Covid-19, men deltagerne har vist vilje og evne til å tilpasse seg langt utover det som kan forventes, sier talentgeneral Håvard Clementz mens Herman nikker samtykkende.

Vinneren selv, Agnes, mener at talentprogrammet er noe alle nye og mer erfarne medlemmer burde delta på. Dette har vært en utelukkende positiv erfaring, uttrykker hun.

Har du spørsmål om talentprogrammet? Send det til akershus@ungehoyre.no

Talentgeneralene og vinneren av årets talentprogram. Fra venstre til høyre: Herman Kapaasen, Agnes Jansson og Håvard Clementz.