Søndag er ikke min hviledag

Norge er et av få land hvor man fortsatt ikke kan handle i butikken på en søndag. I lang tid har hovedargumentet mot søndagsåpent vært at vi må bevare helligdagsfreden. Men søndagsåpne butikker vil ikke skape et handlekaos i en ellers rolig dag. Det vil gjøre det enklere for unge å få seg deltidsjobb, fordele handlingen utover uka og likestille konkurransen mellom butikkene.

Arbeidsledigheten blant unge har skutt i været under pandemien. Fordi unge ofte har en lav stillingsprosent eller er ekstrahjelper ved siden av travle studier og skole, er det helgene som egner seg best til å jobbe. Ved å gi butikker muligheten til å holde åpent på søndager, vil det bli enklere for unge å få seg deltidsjobb. Dette vil hjelpe studenter og unge som har blitt kraftig rammet av den langvarige sosiale nedstengningen.

Det er behagelig med en stille og rolig dag i uka. Likevel vil hverdagen til mange bli mer avslappet hvis man visste at man også hadde handlemuligheter på søndager. Etter gjenåpningen skal folk tilbake til fulle timeplaner, kjøring til fritidsaktiviteter og stress. Å kunne utsette storhandelen i noen dager kan være gull verdt for mange.

I dag kan man søndagshandle i Trysil kommune, men ikke i Oslo. Det er et prinsipielt problem at den samme butikken kan holde åpent i en turistkommune, men ikke i en vanlig kommune. I tillegg til å likestille butikkene i landet, kan søndagsåpent også bremse ned grensehandelen, fordi svenske butikker holder åpent på søndager.

Søndag er ikke min hviledag, men helligdagsfreden ruineres ikke av at naboen kan dra på butikken en gang etter lunsj. Å tillate søndagsåpne butikker i hele landet vil være et nødvendig tiltak i gjenoppbyggingen etter pandemien.

Flere unge trenger å få jobberfaring som lar dem treffe nye mennesker, styrke seg selv og utvikle egenskaper man får bruk for senere i livet. Nå er det på tide å åpne opp.

Herman Kapaasen
Arbeidsutvalgsmedlem, Akershus Unge Høyre

Innlegget var på trykk i avisen Vårt land 21. mai.