Søk HS-akademiet!

Nå kan du søke på Høyres Studenters toppskoleringsprogram som avholdes 01.-03. oktober 2021.

HS-akademiet er Høyre Studenters mest prestisjetunge skoleringsprogram, og er ment for deg som ønsker å bidra til organisasjonens fremtidige vekst og utvikling. Gjennom programmet vil de håndplukkede kandidatene bli skolert og testet i ledelse, organisasjonsarbeid og politikk, samt både muntlige og skriftlige ferdigheter.

Det foreligger ingen formelle krav for å kunne søke.

Første del av søknadsprosessen er anonyme skriftlige oppgaver, hvor søknadsfrist er 17. juni. I andre del, hvor de beste skriftlige oppgavene blir trukket ut, vil kandidatene gjennomgå muntlige intervjuer. Basert på en helhetlig vurdering av kandidatenes prestasjoner og bakgrunn vil de best egnede kandidatene trekkes ut. Til slutt skal fire personer stå igjen. Disse vil offentliggjøres innen utgangen av juni.  

Vi oppfordrer alle til å søke – den intensive søknadsprosessen vil være god læring i seg selv, med grundige tilbakemeldinger.

Kvalifiseringsoppgaver 2021:

Caseoppgave 1: Politikk
Programkomiteen i Høyre kom nylig med sitt andreutkast til stortingsprogram for kommende stortingsperiode. Velg deg ut en sak fra det foreslåtte programmet hvor du er uenig med programkomiteen. Argumenter ideologisk for hvorfor du mener programkomiteen har landet på feil standpunkt i denne saken.

Maks en A4-side.

Caseoppgave 2: Kommunikasjon
Skriv et innlegg til Aftenposten hvor du beskriver og gjør rede for hva du mener bør være den borgerlige regjeringens prosjekt for de neste fire årene. La tittelen være slagordet for regjeringens prosjekt. Kreativitet vil bli belønnet, forsøk å gå i en litt annen retning enn den regjeringen per dags dato legger opp til.

Maks 750 ord.

Begge oppgaver skal besvares og sendes inn til elite@hoyrestudent.no. Søknadsfrist 17.06.21.

Lykke til!

Med vennlig hilsen,
Kursledere
Emilie Nordstrøm og Carl Christian Grue Solberg