Hordaland Unge Høyre sin vedtatte politikk

Vedlagt ligger vedtatte resolusjoner og program fra de siste årene:

 

2021:

En verdig eldreomsorg

Et løft for psykisk helse