Vil DU ha gjennomslag i Unge Høyre?

Vi prøver oss på noe nytt! Nå kan alle medlemmer i Unge Høyre sende inn resolusjoner direkte til behandling til landsstyremøtet i april. Det betyr at dine tanker, ideer og forslag fort kan bli hele Unge Høyres politikk!

Temaet for landsstyremøtet er sosial- og boligpolitikk, men resolusjonen din kan også handle om andre temaer. Send bare resolusjonen din på mail til johanne@ungehoyre.no, og merk den med «Resolusjon LS april». Fristen for å sende inn en resolusjon er 5 april.

Lurer du på hvordan man skriver en resolusjon? Se oppskriften fra Akershus her: https://ungehoyre.no/slik-skriver-du-en-resolusjon/.

Husk at du må merke resolusjonen tydelig med fullt navn og lokalforening + fylkesforening.