Representantskap 16.03.2021

Her finner du resolusjonene til representantskapet 16. mars 2021.

Behandlingsrekkefølge vil bli redegjort for på det digitale møtet.

Se facebook-arrangementet her.