Åpent brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Kjære Ine!

Først vil jeg gratulere deg og Norge med en plass i FNs sikkerhetsråd. Plassen er viktig for at Norge kan bidra til å løse konflikter og spre våre verdier som likeverd, likestilling og demokrati til andre land. Ikke minst får vi muligheten til å være en kritisk, men nøytral mekler i vanskelige spørsmål og situasjoner.

Vi er heldige som har FN. Jeg tror de fleste vil være enige om at internasjonalt samarbeid og dialog er den beste medisin mot autoritære regimer og negativ demokratisk utvikling i store deler av verden. Men denne dialogen og gode internasjonale institusjoner kommer ikke av seg selv.

En trenger ikke ha studert historie for å vite at en av hovedgrunnene til andre verdenskrig var at hvert land satt i hver sin båt, og at ingen hadde tro på den tids FN, League og Nations. De grep ikke inn i konflikter, ingen land ville ofre noe, og ingen bant seg trofast til et stort internasjonalt prosjekt om å sikre dialog framfor skuddvekslinger.

Da så verden hvor viktig det var at land griper inn i konflikter hvor enten sivilbefolkningen blir slaktet av sin egen regjering, eller griper inn når land bestemmer seg for å utvide landegrensene sine og innskrenke friheten til mennesker i andre suverene land.

Jeg vet at du og våre allierte jobber for å forhindre konflikter, og for å bidra til at de konfliktene som eksisterer blir løst raskt og fredelig. Men for at Norge skal få bidratt er det nødvendig at alle land har en lik stemme i sikkerhetsrådet. Slik er det ikke i dag.

Fem land kan stelle seg på bakbeina og nekte FN å gripe inn i konflikter. Fem land som var på riktig side etter andre verdenskrig. Over 70 år har gått siden krigen, men disse fem landene har fortsatt like mye makt i et fora som burde være mer demokratisk.

Hvilket signal sender sikkerhetsrådet når enten USA, Storbritannia, Frankrike, Russland eller Kina bare kan si blankt nei til et flertall om å gripe inn i en blodig konflikt? Øker det troen på at hvert land har en likeverdig stemme i konflikter? Bidrar det til økt tro på FN’s sikkerhetsråd som institusjon? Jeg tviler sterkt.

Selv Macron har sagt at sikkerhetsrådet har utspilt sin rolle, og jeg tror flere land og individer er enige med han. Macron mener det fordi han vil ha en Europeisk hær, andre tror jeg mener det fordi storpolitikken til Kina og Russland, ikke minst våre allierte også, kan opprettholde blodbad i konflikter, eller drepe all mulighet for effektiv handling.

Når fem land i sikkerhetsrådet har mulighet til å gjøre dette har det lite å si om FN som helhet fordømmer totalitære regimer. Styresmakter vet da at det forblir med ordene, for de har en alliert med vetorett og kan derfor frykte lite.

Unge Høyre mener at du og den norske regjering burde samarbeide med våre allierte for å fjerne vetoretten i sikkerhetsrådet, slik at det er de som er berørt av konflikten som er i sentrum, ikke interessene til land som befant seg på riktig side av historien for 70 år siden.

 

Lykke til med arbeidet!

Leon Solve Mossing Knudsen
2. nestleder og internasjonalt ansvarlig i Unge Høyre