Søk internasjonalt utvalg

Ønsker du å sitte i Høyres Studenters internasjonale utvalg?

Hva er Norges rolle i verden? Hvordan løser vi best de store globale grenseoverskridende utfordringene? Hvordan kan vi best bruke norske bistandsmidler? Hvordan kan Norges samarbeid med Europa forbedres? Hvilken rolle skal Norge ha i Sikkerhetsrådet?

Hvis dette er spørsmål som interesserer deg bør du søke internasjonalt utvalg!

Som medlem av det internasjonale utvalget vil du arbeide med politikkutvikling sammen med en flink gjeng som brenner like mye for internasjonal politikk som deg selv. Samtidig kan du også få muligheten til å delta på arrangementer med NKSU eller EDS i utlandet.

Det er ingen krav til erfaring fra organisasjonen, men alle som ønsker å sitte i utvalget må sende inn i en skriftlig søknad.

Søknaden må inneholde:
– CV
– Et motivasjonsbrev der du gjør rede for dine utenrikspolitiske hjertesaker, samt hvorfor det er viktig at Høyres Studenter burde fokusere på nettopp dette

Søknadsfrist er 06. Desember 2020

Søknaden din sendes til: info@hoyrestudent.no.

Eventuelle spørsmål rettes til internasjonal ansvarlig Emilie på 97425848 eller e-post Emilie@hoyrestudent.no