Det ungarske flyselskapet Wizz Air åpnet nylig sine første ruter innenlands i Norge. Lavprisselskapet har gjort det klart at de nekter å forholde seg til fagforeninger. Dette betyr blant annet for de ansatte at de ikke får delta i kollektive forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår.

Høyres Studenter er svært positive til at flere aktører etablerer seg i det norske markedet. Større konkurranse sikrer bedre priser for forbruker, bedre kvalitet på tilbudet, og er et grunnleggende gode i et moderne liberalt demokrati.

Det være sagt, de enkelte aktørene må tilpasse seg det markedet de skal inn i. Wizz Air er et godt eksempel på en aktør som fra etableringstidspunktet har slått fast at de ikke ønsker å innordne seg etter norske forhold. I Norge er det partene i arbeidslivet som har hovedansvaret for forhandlingene om lønns- og arbeidsvilkår gjennom kollektive forhandlinger. Dette er et svært essensielt element i den norske modellen, og har tjent Norge svært godt gjennom mange år. Når Wizz Air utfordrer denne modellen, bør også konservative politikere gi uttrykk for sin bekymring.

Høyres Studenter slutter opp om den norske modellen, og ønsker ordnede forhold i norsk arbeidsliv. Arbeidstakerbør i det norske arbeidslivet gis muligheten til å forhandle med sin arbeidsgiver, og iverksette lovlig arbeidskamp om nødvendig. Når Wizz Air gjør det klart at de ikke ønsker å tilpasse seg den norske modellen, bør også det norske samfunnet uttrykke sin misnøye med dette.