Vil du sitte i Unge Høyre sitt internasjonale utvalg?

Hva er Norges rolle i verden? Har du meninger om Europas fremtid? Hvordan kan vi best bidra til å bekjempe fattigdom? Hvordan skal Unge Høyre jobbe med andre land i verden? Hvis dette er spørsmål som interesserer deg bør du søke internasjonalt utvalg!

I internasjonalt utvalg arbeider man med å utforme Unge Høyres utenrikspolitikk. Utvalget tar kontinuerlig stiling til nye problemstillinger i utenriks- og bistandspolitikk. Vi blir også Unge Høyre sin internasjonale faggruppe.

I tillegg til å jobbe med politikken får du muligheten til å reise rundt i Norge og skolere. Kanskje du til og med får representere Unge Høyre på møter i utlandet?

Internasjonalt utvalg har som regel et møte annenhver måned. Det planlegges også en helgesamling i Oslo i løpet av 2021.

Den er ingen krav til erfaring fra organisasjonen, men alle som ønsker å sitte i utvalget må sende inn i en skriftlig søknad.

Søknaden må inneholde:

  • Et motivasjonsbrev på engelsk hvor du også inkluderer noen ideer om hva Unge Høyre burde mene på utenriksfeltet
  • CV

Søknadsfrist er 3. november. 2020

Søknaden sendes til internasjonalt ansvarlig Leon Solve Mossing Knudsen på: Leon@ungehoyre.no

Eventuelle spørsmål kan sendes til Leon på 40604251 eller E-post