Generalforsamling 2020

 

Programbehandling

Vedlagt ligger programmene som skal behandles på Oslo Unge Høyres generalforsamling den 31. oktober.

Program: Oslo Unge Høyres miljø- og klimaprogram

Program: Oslo Unge Høyres program for arbeid, inkludering og verdiskaping


Resolusjoner

Resolusjonshefte


Sakspapirer

Innkalling

Forslag til kontingentfastsettelse

Forslag til forretningsorden

Kjøreplan

Oslo Unge Høyres lover

Lovendringsforslag med lovkomiteens innstilling


Annen viktig info

På grunn av smittevern må alle melde seg på generalforsamlingen via skjemaet under.