Dissensduell: Nivået på bistandsbudsjettet

Frem mot landsmøtet til Unge Høyre den 3. – 4. oktober vil vi kjøre flere dissensdueller på programkomiteenes dissenser. En de mest omdiskuterte sakene er hvor mye vi skal gi i bistand. Ingerid Kristine Berge mener at vi skal endre måten vi gir bistand på for å få mer ut av hver krone vi gir, mens Håkon Andreas Flydal vil ha et fortsatt høyt nivå på bistandsbudsjettet.


Muligheter for alle med bistand

Norge med vår økonomi og stabile demokrati har et ansvar for å hjelpe andre land som ikke har like god økonomi, som ikke har skoler for alle, strøm, vann og infrastruktur. Flertallet i programkomiteen ønsker å endre måten vi gir bistand på for å få mer ut av hver krone vi gir.

Norge gir rundt 39 milliarder i bistand i 2020. Det er fordi Stortinget har vedtatt at det vi gir i bistand skal tilsvare 1% av BNP. 1% kan kanskje høres ut som ikke så mye, men hvis vi sammenligner med noen andre budsjettposter, bruker vi 60 millioner kroner på forsøk med fritidskort som skal dekke en fritidsaktivitet i uka for alle barn. Da er 39 milliarder mye penger.

Det er viktig og riktig at bistandsnivået er høyt, men å bruke prosentmål mener ikke programkomiteen er en god løsning. Vi er enige om at vi må ha bedre innsikt i hva vi bruker bistandspengene på, og hvilke resultater det gir, fremfor å bare øke bistandsbudsjettet hvert år. Dersom vi gir bistand resultatbasert, blir det enklere å vite hvor mange som har fått strøm og vann av våre bistandspenger, hvor mange barn som har fått skoleplass og hvor mye vi har hjulpet utviklingsland med å kutte i klimagassutslipp.

Flertallet i programkomiteen ønsker å «kutte i bistandsbudsjettet slik at det ligger mer på linje med andre land i Europa». Vi mener det er en mer hensiktsmessig måte å bestemme nivået av bistand enn ved å bruke prosentmål. Vi skal fremdeles ta vår del av ansvaret, og ha et høyt nivå av bistand, men det er viktig å huske på at bistand handler ikke om å gi flest mulig milliarder, det handler om å hjelpe flest mulig mennesker.

Av: Ingerid Kristine Berge

 


 

Ja til fortsatt høy bistand!

Det er mange problemer med norsk bistandspolitikk: For det første er mye av bistanden uten målbar effekt, noe som gjør at mange ressurser kastes bort på meningsløse prosjekter. For det andre er den styrt av et prosentmål som gjør det til et mål i seg selv å bruke mye penger, heller enn å oppnå resultater.

Derfor går en enstemmig komité inn for en mer resultatbasert bistandspolitikk uten egne mål for pengebruk – men det betyr ikke at bistanden må ned på et lavere nivå. Norge er et av verdens rikeste land, og har muligheten til å hjelpe mennesker i fattigere land med å bygge demokrati, infrastruktur, helsesystemer og utdanningsinstitusjoner. Det er ingen motsetning mellom å føre en mer resultatbasert bistandspolitikk og å videreføre et høyt nivå på bistanden.

Unge Høyre tror på internasjonalt samarbeid og solidaritet på tvers av landegrenser. Norge er – delvis på grunn av flaks – et av verdens rikeste land, og kan bidra til at mindre utviklede land kan utvikle seg raskere. Det er mye som kan gjøres bedre i norsk bistandspolitikk – men det er ingen grunn til at nivået på bistanden skal være lavere enn i dag.

Av: Håkon Flydal