IB-studenter fortjener individuelle karakterer

Et grunnleggende prinsipp for norsk karaktersetting er at den baseres på individuelle prestasjoner. Dette er et prinsipp IBO har skrotet. De har introdusert et karaktersystem som baser seg på historisk data fremfor den enkelte elevens prestasjoner. Høyres Studenter mener at 2020-kullet er urettferdig behandlet, og ønsker å utrede alternativer for å hjelpe elevene dette gjelder.

Et alternativ som bør vurderes er å utstede norske vitnemål der karakterene er basert på individuelle akademiske prestasjoner. Dette muliggjør at IB-studentene kan konkurrere om opptak til norske utdanningsinstitusjoner på et rettferdig grunnlag.