Hvem skal sitte i Arbeidsutvalget?

Valgkomitéen skal innstille på hvem som bør velges på Høyres Studenters Landsmøte 13.-14. juni.

Ber om innspill og søknader

Valgkomitéen består av:

  • Marie Neergaard Blix
  • Kaia Bergeland Kjos
  • Jørgen Bunk Olsen

Valgkomitéens sekretær er rådgiver Håkon Bergseth.

Valgkomitéen ønsker å få innspill fra alle i organisasjonen. De skal innstille på arbeidsutvalg, direktevalgte landsstyrerepresentanter og desisjonskomité.

Innspill og søknader sendes inn til valgkomiteen på e-post valg@hoyrestudent.no. Frist for å sende innspill eller søknad er 20. april. Komitéen gjør oppmerksom på at informasjonen rundt søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun går til valgkomiteen, og ingen andre.

Om vervene

Arbeidsutvalget er Høyres Studenters daglige ledelse. De har ansvaret for driften av organisasjonen mellom alle møter i Landsstyret og Landsmøtet. De møtes omtrent én gang i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid sammen med rådgiver. Det er en del reisevirksomhet og de som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge og møte medlemmer over hele landet. Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere og to au-medlemmer. Leder sitter også i Unge Høyres sentralstyre og Høyres sentralstyre.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter sitter uavhengig av lokalforeningene og Arbeidsutvalgets representanter i landsstyret. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Høyres Studenter både politisk og organisatorisk. Landsstyret møtes fire ganger i året.

Desisjonskomitéen består som regel av tidligere ledere. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Høyres Studenter gjør, og fungerer som en kontrollmekanisme.

Har du flere spørsmål om vervene? Ta kontakt med rådgiver på info@hoyrestudent.no