Søk Eliteakademiet!

Nå kan du søke på Høyres Studenters Eliteakademi, som avholdes 13. – 15. mars.

Eliten vil bli skolert og testet i ledelse, organisasjonsarbeid og politikk, samt både muntlige og skriftlige ferdigheter. De beste innenfor ulike fagfelt vil dele sin kunnskap med deltakerne. Dette er en unik mulighet til å utfordre deg selv og til å forbedre både dine styrker og svakheter.

Første del av søknadsprosessen er anonyme skriftlige oppgaver, hvor søknadsfrist er 13. februar. Andre del, hvor de beste skriftlige oppgavene blir trukket ut, vil gjennomføres gjennom muntlige intervju. Eliten bestående av fire personer vil offentliggjøres 23. februar.

Den intensive søknadsprosessen vil være en læring i seg selv, og alle søkere vil motta grundige tilbakemeldinger.

 

Eliteoppgaver 2020

Oppgave 1: Ideologi
Hva er ditt ideologiske standpunkt? Gi minst ett eksempel på en politisk sak som reflekterer ditt ideologiske standpunkt, og minst ett eksempel på en politisk sak som avviker fra ditt ideologiske standpunkt.
Maks 1000 ord.

Oppgave 2: Politikk
Skriv en kronikk om ditt syn på innføring av en studieavgift innenfor høyere utdanning.
Maks 1000 ord.

Oppgave 3: Organisasjon
Styret i lokalforeningen din ønsker økt aktivitet i foreningen. Lag en strategi som har som formål å øke engasjement blant eksisterende medlemmer og øke rekrutteringen av nye medlemmer. Skissen skal inneholde forslag til gjennomføring og oppfølging i ettertid.
Maks 500 ord.

Send oppgaver, motivasjonsbrev og CV til elite@hoyrestudent.no