Arbeidsutvalget 2019/2020

Arbeidsutvalget (AU) i Akershus Unge Høyre har ansvaret for den daglige driften av foreningen. Det er de som innstiller til Fylkesstyremøtene og håndterer foreningens økonomi. 

Håkon Snortheim

LEDER
Håkon er 21 år og kommer fra Nannestad der han også sitter i kommunestyret. Han studerer og jobber som studentassistent på Handelshøyskolen BI i Oslo. Tidligigere har han vært fylkessekretær i Akershus Unge Høyre og leder i Øvre Romerike Unge Høyre. Som fylkesleder er Håkon øverst ansvarlig for alt som skjer i Akershus Unge Høyre og sitter i Viken Høyres arbeidsutvalg.

EPOST HAKON.SNORTHEIM@HOYRE.NO
   

Lars Treekrem

FYLKESSEKRETÆR
Lars er 24 år og kommer fra Ås. I tillegg til å være ansatt som fylkessekretær i Akershus Unge Høyre, studerer han Økonomi og Administrasjon ved Handelshøyskolen BI. Lars har sittet i Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre i to perioder.

EPOST LARS.TREEKREM@HOYRE.NO
TLF +47 951 06 611

Anine Norén

1. NESTLEDER
Anine er 20 år og kommer fra Drøbak i Frogn. Hun studerer Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Anine er nå folkevalgt i Frogn kommune. Anine er også tidligere leder av Follo Unge Høyre og har sittet i Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre én periode

EPOST ANINENOREN@HOTMAIL.COM
TLF +47 907 16 639

Mathias Opdal Weseth

2. NESTLEDER
Mathias er 21 år, og kommer fra Bærum hvor han også sitter i kommunestyret. Ved siden av å drive med politikk, studerer Mathias internasjonale studier ved Universitetet i Oslo.  Mathias er leder av Viken Åpne Høyre og er tidligere leder av Bærum Unge Høyre og har sittet i Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre én periode

EPOST MOW1@LIVE.NO
TLF +47 992 96 710

Celine Vår Sollie

AU-MEDLEM
Celine er 21 år gammel og kommer fra Lørenskog. Hun har erfaring fra Follo Unge Høyre og har vært direktevalgt til fylkesstyret. Ved siden av vervet i Akershus Unge Høyre er hun nestleder, kvinneforumansvarlig og kommunestyrerepresentant for Lørenskog Høyre.

EPOST CELINEVAAR@GMAIL.COM
TLF +47 953 34 410

Håvard Clementz

AU-MEDLEM
Håvard er 21 år og kommer fra Bærum. Han studerer Utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo, og tar en fordypning i statsvitenskap. Han har erfaring fra styret i Bærum Unge Høyre.

EPOST HAAVARD.CLEMENTZ@GMAIL.COM
TLF +47 948 10 424

Jenny Sofie Andresen

AU-MEDLEM
Jenny er 17 år og kommer fra Ski. Hun går i andreklasse studiespesialisering på Ski videregående skole. Jenny har tidligere deltatt på Akershus Unge Høyres Talentprogram.

EPOST J-SOA@ONLINE.NO
TLF +47 952 28 906

Sebastian Lundahl Otterhals

AU-MEDLEM
Sebastian er 24 år og kommer fra Bærum. Til daglig studerer han markedsøkonomi på Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har tidligere erfaring som leder av Bærum Unge Høyre og organisasjonsrådgiver i Unge Høyres Landsforbund. Ved siden av studiene er han kommunestyrerepresentant i Bærum.

EPOST SEBASTIANOTTERHALS@GMAIL.COM
TLF +47 481 53 124