Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre 2018/2019

Arbeidsutvalget (AU) i Akershus Unge Høyre har ansvaret for den daglige driften av foreningen. Det er de som innstiller til Fylkesstyremøtene og håndterer foreningens økonomi. 

Håkon Snortheim

FYLKESLEDER
Håkon er 20 år gammel og kommer fra Nannestad. Han har erfaring fra sin tidligere stilling som fylkessekretær og som leder av Øvre Romerike Unge Høyre. Ved siden av vervet som fylkesleder både jobber og studerer han på Handelshøyskolen BI, der han tar en bachelor i Kommunikasjonsledelse. Som fylkesleder er Håkon øverst ansvarlig for alt som skjer i Akershus Unge Høyre.
TLF
+47 452 20 067
EPOST
HAKON.SNORTHEIM@HOYRE.NO

Frigg Winther Rugset

1. NESTLEDER
Frigg er 18 år og kommer fra Bærum og studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Som politisk nestleder er Frigg ansvarlig for politikkutvikling, leder Politisk Forum og Politisk Utvalg i Akershus Unge Høyre. Hun sitter også i Politisk Utvalg i Akershus Høyre. Ved siden av alt dette har hun også som oppgave å fremme jenters posisjon i Akershus Unge Høyre.
TLF
+ 47 932 39 834
EPOST
FRIGGRUGSET@LIVE.NO

Tage Slind Jensen

2. NESTLEDER
Tage er 20 år gammel og kommer fra Nesodden, men bor for øyeblikket i Oslo der han studerer internasjonale studier ved Universitetet i Oslo. Der er han aktiv i studentparlamentet og sitter i styret i Naturhistorisk Museum. Tage har erfaring som første leder av Nesodden Unge Høyre. Som organisatorisk nestleder jobber Tage ekstra mye med organisasjonen og er også medlemsansvarlig. Gjennom dette vervet sitter han også i Organisatorisk Utvalg i Akershus Høyre.
TLF
+47 481 25 251
EPOST
TAGESLINDJENSEN@LIVE.NO

Lars Treekrem

FYLKESSEKRETÆR OG AU-MEDLEM
Lars er 23 år og kommer fra Ås. Han tar en bachelor i Økonomi og Administrasjon ved Handelshøyskolen BI, der han også er aktiv i studentforeningen. I Arbeidsutvalget jobber han for å sørge for best mulige lokalforeninger og med sosiale medier. Han er også ansvarlig for sosiale arrangementer, slik at alle alltid kan føle seg velkommen i Akershus Unge Høyre.
TLF
+47 951 06 611
EPOST
LARS.TREEKREM@HOYRE.NO

Anine Rye Norén

AU-MEDLEM
Anine er 19 år og kommer fra Drøbak i Frogn. Hun studerer ved Universitetet i Oslo for å bli lektor. Tidligere har hun vært styreleder i Follo Unge Høyre og er ansvarlig for Akershus Unge Høyres Talentprogram 2019 og debattlaget.
TLF
+47 907 16 639
EPOST
ANINENOREN@HOTMAIL.COM

Derya Cinar

AU-MEDLEM
Derya er 21 år gammel, kommer fra Strømmen i Skedsmo og studerer Markedsføringsledelse på Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring fra styret i Nedre Romerike Unge Høyre. I år ansvarlig for skoleringstilbudet i Akershus Unge Høyre, sosiale medier og debattlaget.
TLF
+47 406 09 494
EPOST
DERYACINAAR@HOTMAIL.COM

Mathias Opdal Weseth

AU-MEDLEM
Mathias er 20 år gammel, kommer fra Bærum og studerer internasjonale studier ved Universitetet i Oslo. Ved siden av vervet i Akershus Unge Høyre er han leder for Jong Høyre krets i Bærum Høyre og jobber også som gruppesekretær for Bærum Høyres kommunestyregruppe. Han har erfaring som tidligere leder av Bærum Unge Høyre.
TLF
+47 992 96 710
EPOST
MOW1@LIVE.NO