Generalforsamling 2018

Årets store happening er like rundt hjørnet – nemlig Akershus Unge Høyres Generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Her vedtar vi politikk, oppsummerer året som har gått og bestemmer hvem som skal sitte i foreningens styre det neste året. I tradisjon tro avslutter vi det hele med en flott middag på Restaurant Gamle Raadhus. Her vil du finne alle sakspapirer til årets generalforsamling. Resolusjonheftet, Plandokumentet og valgkomiteens innstilling vil også bli lagt ut her når det er klart.

Sakspapirer

I dette dokumentet finner du innkallingen, dagsorden, konstituering, kontingentberetning og protokollen for Generalforsamlingen 2017.

Dokumentet finner du her: Sakspapirer – Generalforsamling 2018

Lover

I dette dokumentet finner du lovene til Akershus Unge Høyre. Disse lovene styrer den daglige driften av organisasjonen og bestemmer hvordan foreningen skal fungere.

Dokumentet finner du her: Lover – Akershus Unge Høyre

Årsberetning

Hvert år redegjør fylkeslederen for året som har gått.

Dokumentet finner du her: Årsberetning 2018

Resolusjoner

Under Generalforsamlingen behandler vi også innsendte resolusjoner. Disse skal debatteres og stemmes over. Resolusjonskomiteen vil under Generalforsamlingen fremme sitt ønske om hvilke resolusjoner vi skal behandle. Har du en politisk idé du ønsker at Akershus Unge Høyre skal vedta? Skriv den ned og send den til akershus@ungehoyre.no innen 9. oktober 2018. Lurer du på hvordan en resolusjon skal se ut? Oppskriften finner du her.

Dokumentet finner du her: Resolusjonshefte 2018

Plandokument

Plandokumentet er et dokument som er utarbeidet av plankomiteen. Komiteen tar for seg organisasjonen og vurderer året som har gått, og setter mål for neste periode.

Dokumentet finner du her: Plandokument 2018

Protokoll for 2017

Protokollen for Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 viser alle endringer og vedtak som ble fattet under fjorårets møte.

Dokumentet finner du her: Protokoll – Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens oppgave er å innstille ulike medlemmer i Akershus Unge Høyre til ulike verv. Valgkomiteen har innstilt på følgende:

Antall medlemmer av Arbeidsutvalget: 8

 • Leder: Håkon Snortheim (Nannestad)
 • 1. nestleder: Andreas A. Næsheim (Bærum)
 • 2. nestleder: Derya Cinar (Skedsmo)
 • Medlemmer av Arbeidsutvalget:
  • Lars Treekrem (Ås)
  • Mathias O. Weseth (Bærum)
  • Tage S. Jensen (Nesodden)
  • Frigg W. Rugset (Bærum)
  • Anine Norén (Frogn)
 • Direktevalgte til Fylkesstyret
  • Camilla Takle Johnsen (Skedsmo)
  • Antonio Serri (Frogn)
 • Desisjonskomiteen
  • Leder: Sebastian N. Langaas
  • Medlemmer av Desisjonskomiteen:
   • Trine-Lise Østlund Blime
   • Haakon K. Veum
   • Elizabeth K. H. Dale
 • Revisorer
  • Martin Kravik 
  • Karl Andreas Kjelstrup

Valgkomiteens har bestått av Elin K. Granlund (leder), Mirnes Balagic og Morten Skauge