Slik skriver du en resolusjon på 1-2-3

Sitter du inne med et forslag som kan gjøre Høyre og Unge Høyres politikk enda bedre, men er usikker på hvordan du skal gå frem? Den vanligste fremgangsmåten for å få gjennomslag i Unge Høyre er ved å skrive en resolusjon og få den vedtatt. Denne oppskriften er skrevet som en resolusjon. Selv om oppskriften er bra, kan vi selvfølgelig ikke garantere deg gjennomslag, men den kan langt på vei være til god hjelp – masse lykke til!

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling/Politisk Forum
Fra: EngasjertMedlem01 

HVORDAN SKRIVE EN RESOLUSJON?

En resolusjon er noe du skriver for å fremstille en politisk idé du ønsker at foreningen din skal vedta og mene. Når man skal skrive en resolusjon er det for det første viktig at man har et mål med den. Det er viktig slik at argumentasjon og tiltak henger sammen slik at leseren blir overbevist om at bombepunktene du oppstiller nederst er de tiltakene som er best. Da er det viktig at du allerede her, i første avsnitt, oppstiller en klar problemstilling. Et problem er nettopp at mange ikke gjør det, og resolusjonens formål blir dermed vanskelig å få tak på. Det kan du slippe om du bare bruker denne oversikten på en god måte.

For det andre er det viktig at resolusjonen legger frem fakta og argumenter. Dette må ikke bli for langtrekkende, men plukk ut det som er relevant og avgjørende i den konkrete saken for å overbevise leseren din.  Du kan gjerne vise eksempler fra andre steder hvor dette er gjennomført og man har hatt gode resultater eller lignende. Da får du frem poenget enda bedre! Del dette ryddig inn i ca 3-4 mellomlange avsnitt, slik at det er behagelig for leseren og henger naturlig sammen. Tenk på at leseren skal bli overbevist og få informasjonen den trenger, men ikke begynne å kjede seg. Du trenger verken å gjenta deg selv mye eller skrive veldig langt dersom det du skriver er formulert godt og lett å forstå.

En annen ting som er litt viktig (men mest en bonus) ved resolusjonsskriving er oppsettet. Skriv gjerne hvem den er til og fra i dokumentets topptekst, velg kontinuerlig linjenummerering i oppsettet, ha en tydelig overskrift (som henger sammen med innholdet), del inn i avsnitt og avslutt med bombepunkter med konkrete tiltak nederst. Verre er det ikke!

Akershus Unge Høyre vil:

  • At du skal bli skikkelig god på å skrive resolusjoner
  • At du bruker denne malen når du skal skrive resolusjon

 

Her er et eksempel på en allerede vedtatt resolusjon:

Effektiv norsk bistand

Norsk bistandspolitikks eneste effektivitetskrav er at den skal følge Norsk lov. Bistand gis i flere former, både gjennom statlig samarbeid, næring og handel eller via friville organisasjoner.

I dag er det ingen krav til hvor mye av statlige midler skal gå direkte til arbeidet organisasjonen driver med. På grunn av dette er det store forskjeller på hvor mye av de innsamlede midlene brukes til formålet, og hvor mye som går til administrasjon. Enkelte organisasjoner har en administrasjonsadel nede rundt 65%. Dette betyr i praksis at pengene ikke går til de det er ment å hjelpe, men heller går til administrasjon av de frivillige organisasjonene. For å kunne hjelpe best mulig, må vi ha en bærekraftig bistand som treffer godt nok.

For å motta statsstøtte som frivillig organisasjon er det eneste direkte kravet at en er oppført i frivillighetsregisteret. Der er det ingen krav til hvor stor andel av pengene går til prosjektene, så lenge det ikke tas ut profitt.

For å sørge for å gi best mulig hjelp til dem som trenger det aller mest, må vi tørre å sette strenge krav, slik at hjelpen kommer frem. Når vi ikke setter strenge krav, vi ikke kunne forvente de beste resultatene. Derfor er det på tide med flere krav til veldedige organisasjoner, slik at hjelpen når frem.

Unge Høyre vil:

  • Innføre maksgrense for administrasjonskostnader i veldedige organisasjoner og bistandsprosjekter.
  • Fjerne organisasjoners status som veldedig om dette brytes.
  • Skjerpe krav for organisasjoners bruk av midler, om de mottar statsstøtte.
  • Prioritere prosjekter som gir best mulige resultater
  • Styrke mål- og resultatstyringen i norsk bistand
  • Jobbe for lavere administrasjonskostnader i bistandsforvaltningen og i veldedige
    organisasjoner