Sandra Bruflot innstilt som leder av Unge Høyre

Valgkomiteens innstilling til sentralstyret 2018-2020 er klar. Dette er laget som skal lede Unge Høyre mot valgseier i 2019!

Siden februar har valgkomiteen lett etter kandidatene som på best mulig måte vil bidra til å løfte Unge Høyre ytterligere et nivå. Valgkomiteen har lagt vekt på motivasjon, politisk teft og kunnskap, organisasjonserfaring og lederegenskaper, kommunikasjonsevner, arbeidsinnsats og engasjement i den enstemmige innstillingen som legges frem. Valgkomiteen har også lagt stor vekt på at laget som innstilles må utfylle hverandre på en god måte.

– Vi har satt sammen et lag bestående av Unge Høyres største talenter. Disse folkene er helt i toppen når det gjelder politisk sakskunnskap, debattferdigheter, retoriske ferdigheter og ikke minst evne og vilje til å stå på for Unge Høyre. Valgkomiteen er stolt av å levere fra seg denne innstillingen, sier Syver Hanken, leder av valgkomiteen.

Som leder er Sandra Bruflot innstilt.

– Det var veldig enkelt for oss å innstille på Sandra som leder. Gjennom de erfaringene, ferdighetene og ambisjonene hun har, er hun en knallsterk lederkandidat isolert sett. I tillegg har hun allerede vist at hun kan styre Unge Høyre på en glimrende måte. Jeg vet at det er veldig mange i Unge Høyre og Høyre som gleder seg til å følge med på hvordan Sandra kommer til å lede Unge Høyre i årene som kommer.

Avtroppende sentralstyremedlem Syver Hanken har ledet valgkomiteen som for øvrig har bestått av Serine Jonassen, Emma Erlandsen, Silje Johansen og Jim Simonsen Jenssen.

– Å sette sammen et sentralstyre i en organisasjon med så mange talenter som Unge Høyre, er krevende. Valgkomiteen er likevel ikke i tvil om at gjengen vi innstiller på er både de mest kvalifiserte og de som utfyller hverandre best. Sammen har de alle muligheter for å kunne opprettholde medlemsveksten i Unge Høyre og hjelpe Høyre mot valgseier i 2019.

Innstillingen favner bredt politisk, kandidatene innehar omfattende erfaring, samt at innstillingen også favner vidt geografisk.

Valgkomiteens innstilling:

Innstilt som leder: Sandra Bruflot (26)
Sandra har de fire siste årene vært 1. nestleder i Unge Høyre og har siden februar vært leder av Unge Høyre. Sandra er et stort politisk talent og er svært godt kjent i organisasjonen. Sandra har de siste årene vist seg som en viktig stemme i samfunnsdebatten. Hun har mange viktige ideer for hvordan Unge Høyre skal fortsette å vokse som ungdomsparti, og er svært motivert til å ta gjenvalg som leder. Sandra har vært fylkesleder i Buskerud Unge Høyre og er representant for Høyre på fylkestinget i Buskerud. Sandra kom på andreplass på eliteprogrammet i 2013.

Innstilt som 1. nestleder: Daniel Skjevik Aasberg (24) Oslo/Nordland
Daniel har de siste to årene vært sentralstyremedlem i Unge Høyre. Han har vært informasjonsrådgiver i Unge Høyre og fylkesleder i Nordland Unge Høyre. For tiden studerer han jus ved UiO og jobber som politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Daniel har mange ideer for hvordan Unge Høyre skal løftes både politisk og organisatorisk.

Innstilt som 2. Nestleder: Ola Svenneby (21) Hedmark
Ola har de siste årene vært fylkesleder i Hedmark Unge Høyre. Han er en sterk debattant og retorikker og har mange ideer for hvordan vi skal styrke Unge Høyre som organisasjon de neste to årene. Ola vant Eliteprogrammet i 2017 og har vært med på å utforme prinsipprogrammet som skal behandles på årets landsmøte. Han studerer jus ved UiO. 

Innstilt som sentralstyremedlemmer:

Nicolai Øyen Langfeldt (21) Oslo
Nicolai er for tiden fylkesleder i Oslo Unge Høyre og er bystyrerepresentant for Oslo Høyre. Han studerer Økonomi og ledelse på Handelshøyskolen BI.

Elizabeth Sire (22) Nordland
Elizabeth er 21 år og har tidligere vært informasjonsrådgiver i Unge Høyres Landsforbund og fylkesleder i Nordland Unge Høyre. Elizabeth er 1. vara til Stortinget og sitter i Vågan kommunestyre. Hun studerer journalistikk på Nord Universitet. 

Amalie Gunnufsen (21) Agder/Oslo
Amalie er 21 år og er for tiden medlem i arbeidsutvalget til Oslo Unge Høyre. Hun har tidligere vært fylkesleder i Vest-Agder Unge Høyre og vært organisasjonssekretær i Oslo Unge Høyre. Fra januar har hun vært politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand. Hun studerer Samfunnsøkonomi på universitetet i Oslo. 

Lasse Fredheim (21) Rogaland/Hordaland
Lasse er 21 år og kommer fra Haugesund i Rogaland. Lasse har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Unge Høyres Landsforbund. Han har vært 1. nestleder i Hordaland Unge Høyre og Rogaland Unge Høyre. I 2016 kom han på 2. plass på eliteprogrammet. Lasse studerer sammenliknende politikk i Bergen og jobber som kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe.


Innstilt som direktevalgte til landsstyret:
Valgkomiteen har lagt vekt på erfaring, motivasjon og kunnskap i sin innstilling på to landsmøtevalgte landsstyrerepresentanter. Kandidatene som er innstilt har omfattende erfaring hva gjelder Unge Høyre som organisasjon. De er videre store politiske talenter. Valgkomiteen har innstilt på Leon Solve Mossing Knudsen (20) og Tobias Strandskog (24).

Leon har erfaring som fylkesleder i Telemark Unge Høyre og studerer internasjonal ledelse ved Kings College.

Tobias har vært leder i Hordaland Unge Høyre, og er for tiden gruppesekretær for Høyres bystyregruppe.

 

Andre innstillinger:

 Lovkomiteen: Emil Engeset (leder), Hannah Atic, Mathilde Tybring-Gjedde.

Revisor: Deloitte

 

Ved spørsmål om innstillingen, ta kontakt med

Syver Hanken
Leder for valgkomiteen
Tlf: 480 30 876
E-post: hankensyver@gmail.com