Mai – Utdanning

Vi avslutter en spennende måned med mange gode møter og samtaler. Vi startet måneden i Haugesund, hvor vi var på foredrag med Asbjørn Hansen. Han snakket om hvordan jobben som etterforsker er, og hvordan det er å løse noen av Norges verste drap.

Vi har vært i Sandnes og hørt FN sambandet fortelle om helsepolitikk, og hvilke utfordringer u-land står ovenfor i dag. Den 05.04 fikk vi skolering av Hassan fra Oslo om skolemiljøet i Oslo, og overvåkning i skolen. Vi lære masse nytt om hvorfor et god skolemiljø er viktig, og hvorfor Oslo har gått inn for overvåkning av elevene på skolen.

På grunn av at sommerkampanjen er i gang, har det denne måneden vært stort fokus på verving. Vi har hatt verveskoleringer i både Haugesund og Stavanger, der det har vært vervekurs og foredrag om hvordan man blir den beste ververen. Vi avsluttet måneden med en kickkoff, der vi gjorde siste innspurt til sommerkampanjen. Vi ser frem til en gøy og morsom kampanje, med masse nye medlemmer!

 


Utdanning

Utdanning er et så stort og viktig tema som det aldri går an å snakke nok om. Det er viktig at elever trives på skolen, I 2016 viste PISA-undersøkelsen at norske elever for første gang er bedre enn gjennomsnittet i både lesing, regning og naturfag. Unge Høyres skole er en skole som ser alle elever, men hvordan skal vi få til dette? Vi må i hvert fall gjøre skolen til et sted der alle trives. Mange unge opplever mobbing, og mange sliter med psykiske lidelser. Her er den norske skolehelsetjenesten sentral, for ingen elever skal møte en steng dør hos helsesøster. Vi vet også at det kommer til å bli et økende behov for fagarbeidere, og yrkesfag har blitt en linje for de som sliter mest på skolen. Derfor er det viktig å få yrkesfag mer attraktivt slik at flere velger og utfører denne linjen. Det store spørsmålet er også hvordan vi skal få alle til å fullføre skolen. Skal vi fjerne fraværsgrensen, eller gjøre den strengere? Bør vi flytte eksamen til før russetiden, og er det på tide å gjøre sidemål valgfritt?

Rogaland Unge Høyre mener at:

Skolen skal sikre at enhver får grundig kjennskap til vår egen og andres historie, kultur og språk. Utdannelsessystemet skal gi barn og unge muligheter til å utnytte og utvikle deres evner best mulig uavhengig av bakgrunn og økonomiske forutsetninger. Fri og lik adgang til utdannelse er derfor en viktiggrunnholdning.

Hva skjer fremover:

Skolestands

Målet med sommerkampanjen er å verve nye medlemmer til Unge Høyre. I løpet av de to neste månedene skal vi rundt på mange ulike skoler.Hvis du vil være med finner du oversikten på facebook siden!

Torsdagsklubb:

08.05 – Nyhetenes politiske poler
Gamle Slakterhuset Allaktvitetshus kl. 18

8 mai kommer Erik Knutsen fra UIB. Han er ekspert på hvordan vi leser aviser, nettaviser og andre medier. Han skal gi oss et innblikk i hvordan vi velger hva vi leser og hvordan vi tar innover oss det vi leser. Vi gleder oss til 8 mai. Det blir som alltid god stemning og pizza!

Sommerleir:

Unge Høyres sommerleir 2018, arrangeres på Hove leir, utenfor Arendal, 1. – 5. august.
Det blir skoleringer, konsert, fotballturnering, statsrådsbesøk, bål, bading og mye mer. Skolerings- og nivåvalg vil du få tilsendt når det nærmer seg. Hvem som kommer offentliggjøres etterhvert. Alt dette får du for bare 700 kroner! Påmeldings- og avmeldingsfristen er 14. Juli. Etter dette kan du ikke gjøre endringer.

Påmeldingen finner du ved å gå inn på denne nettsiden: http://bit.ly/2uCP26K
Lurer du på noe? Kontakt oss på 22 82 90 90.
Vi håper vi ser deg på sommerleir!