– Likestilling handler også om bærekraft

Av: Oskar Eikeseth 

Om vi skal nå et bærekraftig velferdssamfunn, så må vi lage et mer likestilt samfunn.

Denne måneden hadde Akershus Unge Høyre likestillingsmåned. Vi vedtok masse ny politikk. Alt fra likerepresentasjon i bedriftsstyrer, til å fremme likestilling, og seksuell og reproduktiv helse i u-land. Den største bolken vi valgte å fokusere på var likevel personer med nedsatt funksjonsevne, fordi vi mener det snakkes alt for lite om.

Høyres slagord er «Muligheter for alle». Det betyr at vi ønsker et mangfoldig samfunn med frihet og muligheter for enkeltmennesket. Å øke likestillingen er et mål i seg selv, men likestilling er også avgjørende for bærekraften i årene fremover. Om vi skal klare i møte utfordringene vi står ovenfor i fremtiden, så må alle få lov til å bidra.

Om vi skal klare i møte utfordringene vi står ovenfor i fremtiden, så må alle få lov til å bidra.

Tall viser at 85 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet, men vil jobbe. Jeg møter flere som går fra å ha toppkarakter ved utgangen av ungdomsskolen til å gå på trygd tidlig i 20-årene. Ikke fordi de vil, men fordi vi har et system som har holdninger og negative forventninger om at man ikke kan jobbe. En annen stor utfordring er holdningene hos de som skal ansette. Bedriftslederne i det private og avdelingsdirektørene i det offentlige. Vi må frikoble tanken om at nedsatt funksjonsevne er nedsatt arbeidsevne, for det stemmer ikke. Faktisk kan en person med nedsatt funksjonsevne dra inn nye perspektiver og erfaringer i bedriften, som kan gi bedriften et fortrinn mot konkurrentene for eksempel fordi produktet blir mer tilgjengelig. Alle kan ikke jobbe 100%. Noen kan jobbe deltid, og mange kan delta i frivillighet og organisasjonsliv. Det er også en avgjørende del av et bærekraftig velferdssamfunn.

Vi ønsker at alle som kan, skal få gå i ordinær undervisning. Vil også gjøre det enklere å tå høyere utdanning. Statistikk viser at det er 4,5 ganger større sjanse å komme ut i arbeid etter høyere utdanning om du har nedsatt funksjonsevne. Derfor må utdanning og arbeid ses i sammenheng.

Vi har også valgt å fokusere på seksualitet og overgrep. Her ser vi store utfordringer, senest gjennom rapporten «Sex som Funker» som viser at holdningene og kunnskapen er laber, og mange sliter med å finne en kjæreste. Vi vet også at funksjonshemmede, spesielt kvinner, blir utsatt for overgrep langt mer enn befolkningen ellers. Tidligere tall viser at halvparten av funksjonshemmede kvinner opplever psykiske, fysiske eller seksuelle overgrep i løpet av livet. Dette er tankevekkende etter en høst med #metoo, hvor nedsatt funksjonsevne knapt er nevnt i samfunnsdebatten.

Vi må sørge for at framtidens skolebarn lærer at det er helt naturlig å være venn eller kjæreste med en funksjonshemmet. Akkurat slik vi også skal lære om at gutter og jenter er like mye verdt, at to gutter kan være kjærester, at folk har ulik hudfarge og tror på ulike guder. Det er et likestilt og bærekraftig velferdssamfunn.