Oslo Unge Høyre er Unge Høyres største fylkesforening med over 1000 medlemmer. Organisasjonens fremste satsingsområder er politisk nytenkning og påvirkning, samfunnskontakt og markedsføring. I tillegg arrangerer vi kurs og konferanser hvor vi tilbyr politisk skolering for medlemmer og tillitsvalgte.

Oslo Unge Høyre søker ny organisasjonssekretær

Da vår Organisasjonssekretær fratrer sin stilling, søker Oslo Unge Høyre ny Organisasjonssekretær. Organisasjonssekretæren har hovedansvaret for markedsføring, intern og ekstern informasjon, foreningens økonomi samt å drifte den organisatoriske og administrative delen av Oslo Unge Høyre – Unge Høyres desidert største og mest aktive fylkesforening.

Arbeidsoppgaver:

 • Markedsføring og informasjonsarbeid
 • Oppdatere sosiale medier og nettsider
 • Arrangere kampanjer og aksjoner
 • Personal- og medlemsarbeid
 • Samarbeide tett med Oslo Høyre og Unge Høyres Landsforbund
 • Innkalle til møter og referere fra møter
 • Regnskapsføring og budsjettering

Krav til kompetanse:

 • Fullført videregående utdannelse
 • God kjennskap til tekstbehandling og regneark
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid vil bli vektlagt
 • God muntlig og svært god skriftlig fremstillingsevne
 • Være effektiv, samarbeidsvillig og ryddig
 • En viss erfaring med regnskap og budsjettering er en fordel, men ikke en forutsetning

Vi kan tilby:

 • Et ungt, spennende og lærerikt arbeidsmiljø
 • Et godt utgangspunkt for politisk nettverksbygging
 • Tett samarbeid med Unge Høyres Landsforbund, Oslo Høyre, Høyres Hovedorganisasjon, Oslo Høyres bystyregruppe og Høyres stortingsgruppe.
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Eget kontor i Oslo sentrum

Annet:

 • Sekretæren må påberegne noe møtevirksomhet på kveldene og avse noen helger til konferanser, kampanjer og lignende
 • Stillingen er som utgangspunkt på 100 %, men andre stillingsbrøker kan også diskuteres
 • Det er en forutsetning at søkeren deler Unge Høyres grunnsyn

Søknad med CV og eventuelle attester sendes til Oslo Unge Høyre, v/ leder Nicolai Øyen Langfeldt, nicolai(at)hoyre.no innen søndag 15. april 2018. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju kort tid etter søknadsfristen. Tiltredelse etter avtale, men helst i begynnelsen av august.

For nærmere informasjon, kontakt: – Oslo Unge Høyre v/ Nicolai Øyen Langfeldt på telefon 464 24 120 eller e-post til nicolai(at)hoyre.no – Oslo Høyre v/ Sjefsekretær Christine Holtan Bøgh på telefon 22 82 91 04 eller e-post til christine(at)hoyre.no