Hvem skal sitte i sentralstyret?

Valgkomiteen til Unge Høyre ble valgt av landsstyret på møtet i februar 2018. Valgkomiteen skal innstille på hvem som bør velges på Unge Høyres Landsmøte 22.-24. juni på Gardermoen.

– Dette blir krevende, for det er mange dyktige kandidater til Sentralstyret rundt om i organisasjonen. Nå gjelder det å finne de som er best egnet til å bygge Unge Høyre videre de neste årene, sier komiteens leder, Syver Hanken.

Ber om innspill

Valgkomiteen ønsker innspill fra alt som rører seg i organisasjonen. De skal innstille på sentralstyre, direktevalgte landsstyrerepresentanter, lovkomité, desisjonskomité og revisor for perioden 2018-2020.

Alle innspill skal sendes til Maria Barstad Sanner på e-post maria@ungehoyre.no. Frist for å sende innspill er fredag 23. mars. Komiteen gjør oppmerksom på at søknad om verv eller innspill til aktuelle kandidater kun omdeles valgkomiteen, og ingen andre.

Om vervene

Sentralstyret er Unge Høyres nasjonale «arbeidsutvalg» som leder Unge Høyre. Det er omtrent et møte i måneden, i tillegg til mye prosjektarbeid sammen med sekretariatet. Det er mye reisevirksomhet i Unge Høyre, og de som blir valgt får en unik mulighet til å se hele Norge og møte medlemmer over hele landet. Sentralstyret består av leder, to nestledere og fire sentralstyremedlemmer. I tillegg er Høyres Studenter representert ved leder.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter sitter uavhengig av fylkenes og sentralstyrets representanter i landsstyret. De bidrar på lik linje med andre medlemmer av landsstyret i diskusjonene og utformingen av Unge Høyre både politisk og organisatorisk.

Lovkomiteen kan foreslå lovendringer, og har som oppgave å gjennomgå alle fylkesforeningenes lover. Komiteen sørger for at alle medlemmer har de samme demokratiske rettighetene på alle nivåer i organisasjonen.

Desisjonskomiteen består som regel av tidligere ledere og forrige generalsekretær. Rollen til komiteen er å gjennomgå alt Unge Høyre gjør, og fungerer som en kontrollmekanisme.

Unge Høyres revisor har de senere årene vært Deloitte.