Talentprogrammet 2018

Er du Akershus Unge Høyres fremtid?

NB! Denne artikkelen er gammel og kan inneholde mangler eller feil.

Årlig arrangerer Akershus Unge Høyre sitt eget talentprogram. Programmet er inspirert av ulike situasjoner du som politisk spire kan bli utsatt for i løpet av en politisk karriere. Om du ønsker å fortsette i politikken eller ikke – erfaringene du får av å delta på dette kurset er uansett uvurderlig i arbeidslivet!

I år har Alexander M. Holst og Andreas A. Næsheim ansvaret for Talentprogrammet 2018. Sistnevnte gikk i 2017 av med seieren etter private skoleringer med blant annet mennesker som Henrik Asheim, Gaute K. Hoel og Mathilde Tybring-Gjedde.

Uansett om du er nytt eller gammelt medlem, ung eller gammel, jente eller gutt, har verv eller ikke – Søk Talentprogrammet 2018!

Om søknadsprosessen

For å kunne delta på Talentprogrammet 2018 må man passere en søknadsprosess. Søknadsprosessen består av et oppgavesett og motivasjonsbrev. Oppgavene og motivasjonsbrevet vil bli behandlet anonymt.

Oppgaver:

Oppgave 1:

  1. Skriv en resolusjon om ett selvvalgt tema du engasjerer deg for. (Maks 1 side)
  2. Forklar og argumenter for synspunktet ditt i resolusjonen utfra en av ideologiene konservatismen eller liberalismen. (Maks en halv side)

Oppgave 2:

Du er nyvalgt leder av fiktive Lommedalen Unge Høyre, hvor en i styret ditt vurderer å trekke seg som følge av en konflikt om nestlederposisjonen som en annen ble valg til. Den dårlige stemningen sprer i styret. Hva gjør du? (Maks 1 side)

NB! Dokumentene skal opprettholde følgende formelle krav:

  • Skrifttypen: Times New Roman
  • Skriftstørrelse: 12
  • Linjeavstand: 1,5

Oppgavene og motivasjonsbrevet skal sendes som 2 (to) ulike filer til akershus@ungehoyre.no innen 4. februar kl. 23.59

Dersom du har noen spørsmål til oppgavene, eller Talentprogrammet for øvrig, er det bare å ta kontakt!

  • Alexander M. Holst: alexholst98@gmail.com eller (+47) 941 53 846
  • Andreas A. Næsheim: naesheim.andreas@gmail.com eller (+47) 907 19 984
  • Akershus Unge Høyre: akershus@ungehoyre.no eller (+47) 452 20 067

Lykke til!