Arbeidsutvalget i Vestfold Unge Høyre 2017 – 2018

På Vestfold Unge Høyres Generalforsamling 2017 på Quality Hotel Klubben, Tønsberg ble følgende Arbeidsutvalg valgt:

FYLKESLEDER

Johanne Kirsebom
Fylkesleder
Johanne er 18 år gammel og studerer ved Greveskogen videregående skole. Johanne har hatt kometkarriere i Vestfold Unge Høyre, og har allerede rukket å være styremedlem og politisk nestleder i Tønsberg og omegn Unge Høyre, samt vært medlem av Unge Høyres verveteam. Johanne kom på 2. plass på Vestfold Unge Høyres Talentprogram 2016 og er nå fylkesleder.

Du kan kontakte Johanne på telefon +47 924 71 997 eller på mail vestfold@ungehoyre.no.

1. NESTLEDER

Kjetil Heimdall-Hansen
Politisk nestleder
Kjetil er 18 år gammel og kommer fra Sandefjord. Han går siste året på IB ved Skagerak International School.  Kjetil har vært medlem i Unge Høyre i flere år, og har blant annet deltatt i talentprogrammet til Vestfold Unge Høyre.

Du kan kontakte Kjetil på telefon +47 928 39 977.

2. NESTLEDER

Herman Sannerholt
Organisatorisk nestleder
Herman er 20 år gammel og studerer på BI i Oslo. Herman har i flere år vært aktiv i Unge Høyre i Larvik, og er nå politisk nestleder i Larvik Unge Høyre. Herman er også valgt til vara i hovedutvalg for kultur og folkehelse på fylkestinget. Nå er Herman valgt som organisatorisk nestleder i Vestfold Unge Høyre.

Du kan kontakte Herman på telefon +47 954 52 474 eller på e-post herman.sannerholt@gmail.com 

ØVRIGE MEDLEMMER AV ARBEIDSUTVALGET

 

Karoline Aarvold
Du kan kontakte Karoline på telefon +47 472 37 889. 

Anne Sophie van Dijke
Du kan kontakte Anne Sophie på telefon +47 977 71 015.

Thomas Nomme
Du kan kontakte Thomas på telefon +47 905 49 800.

 

Dersom du har noen spørsmål kan du sende en e-post til vestfold@ungehoyre.no

Hva er Arbeidsutvalget?
Arbeidsutvalget har ansvar for den politiske og organisatoriske driften i Vestfold Unge Høyre. Arbeidsutvalget har ansvar for gjennomføring av større aktiviteter i fyket. Dette kan være store konferanser. Arbeidsutvalget har hovedansvar for foreningens økonomi, budsjett og regnskap, samt vervekampanjer, valgkamp, ringerunder, landsmøtet, sosiale medier, mediehåndtering, debatter og politisk forum (møter hvor fylkets offisielle politikk vedtas.) Arbeidsutvalget har også ansvar for å holde liv i fylkets lokalforeninger og sørge for at medlemmene får et godt medlemstilbud.

Arbeidsutvalget i Vestfold Unge Høyre ledes av fylkesleder Johanne Kirsebom fra Tønsberg.