Reisebrev fra Kenya

17.-20. September var jeg så heldig å få reise til Kenya i forbindelse med demokratiprosjektet Unge Høyre har sammen med KrFU og Unge Venstre.

Jeg reiste også for et år siden, reisebrev fra den turen og mer grunnleggende om prosjektet og IPYF kan du lese her!

Denne turen var høstens første, hvor målet var å besøke lokale møter i IPYF (Inter-Party Youth Forum) og hovedsakelig observere arbeidet som foregår der. Likevel snakket vi selvsagt om det norske valgsystemet og – resultatet, noe kenyanerne syntes var veldig interessant og annerledes enn deres eget.

Å se fremgangen som har skjedd det siste året var veldig gøy! For et år siden var møtene preget av lite optimisme, lite tro på ungdomspolitikere og en litt tafatt holdning til hvordan man kunne få gjennomslag for ungdomssaker. Nå merket vi flere fremskritt:

  • Selvsikkerheten som ungdomspolitikere var større og deltagerne fra de ulike partiene hadde mer etablerte ungdomsgrupper i sitt eget parti.
  • Tiltakene for å få gjennomslag var gode og realistiske og flere hadde allerede gjort konkrete ting selv for å få gjennom viktige ungdomssaker, som å ta direkte kontakt med guvernøren.
  • De følte seg mer klare for å etablere selvstendige ungdomspartier nå fordi de merker at de eldre politikerne ofte er nødt til å lytte til dem.

I tillegg har en av de vi har skolert blitt valgt inn i parlamentet og flere har blitt valg inn i de lokale folkevalgte organene.

Det er imidlertid store utfordringer i kenyansk politikk generelt som gjør at man må være tålmodig for å få på plass et mer stabilt demokrati. Det ble for eksempel nettopp avholdt valg i Kenya, men på grunn av frykt for at transporten av noen stemmesedler i presidentvalget ikke ble gjort riktig, slo kenyansk høyesterett fast at presidentvalget var ugyldig og at det skal avholdes nyvalg i oktober. Det gjorde at vi en av dagene ikke fikk reiste inn til sentrum av Nairobi, på grunn av protester og uroligheter. I tillegg er partiene veldig ustabile og oppløses og etableres rundt enkeltpersoner heller enn felles ideologi.

Vi er uansett veldig glade for at det vi har skolert om og innspillene vi har kommet med virker som de har vært nyttige og håper turen i november blir like bra som denne!

-Rebekka