Generalforsamling 2017

NB! Denne artikkelen er gammel og kan inneholde mangler eller feil.

Kjære alle medlemmer av Akershus Unge Høyre,
 
Vi går mot årets høydepunkt, generalforsamling i Akershus Unge Høyre. Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Her skal vi gjennomgå vedtektene våre, diskutere og vedta ny politikk og bestemme hvem som skal sitte i fylkesforeningens arbeidsutvalg det kommende året. Til slutt toppes det hele med en stor og god festmiddag.
 
Møtet avholdes lørdag 21. oktober 2017 på Høyres Hus i Oslo. Møtet starter kl. 09:30 og avsluttes innen kl 17:30. Vi møtes til middag kl 19.00 og hygger oss til langt ut på kvelden.
 
Frist for påmelding til møtet og middagen er 13. oktober. Påmelding skjer via vedlagt link.
Merk at påmeldingen er bindende og at det er en egenandel for middagen på 300 kr. Denne betales på forhånd i nettbanken, med Vipps eller kontant. Har du stort ønske om å delta, men har problemer med å betale egenandelen så ta kontakt og vi finner en løsning.

Verv i Akershus Unge Høyre

Leder:
Leder møtene og fylkesforeningen, er ansiktet utad og driver fart i politisk utvikling og organisasjonsutvikling. Leder har det overordnede ansvaret for hele AU. Leder representerer foreningen i Landsstyret og andre sammenhenger, internt og eksternt.

1. nestleder:

Har ofte hovedansvaret for å lage nye politikk og kan ha et spesielt ansvar for å skrive leserinnlegg eller lage medieinnslag. Bistår lederen i å lage ny politikk, kan ha et ansvar for å skrive leserinnlegg og lage medieinnsalg. 1. nestleder rykker opp til å bli leder om leder må gå av på kort varsel.

2. nestleder:

Har tradisjonelt sett hovedansvaret for mye av organisasjonsutviklingen og det praktiske rundt arrangementer. 2. nestleder samarbeider derfor ofte tett med lokalforeningene for å løse organisatoriske utfordringer i foreningen.

AU-medlem:
AU-medlemmene står mer fritt og har færre rutineoppgaver, de får derfor ofte ansvar for større og midlertidige prosjekter. Eksempler på disse er Talentprogrammet, Programarbeidet, lokalforeningsseminaret, jenteprogrammet, kontakt med lokalforeningene, nominasjon osv. I tillegg er det ventet at styremedlemmene tar initiativ til egne nye prosjekter.

Fylkesstyrerepresentantene

Fylkesstyret er Akershus Unge Høyres høyeste organ i tiden mellom Generalforsamlingene. Her møter Arbeidsutvalget, leder av hver lokalforening og to –fire fylkesstyremedlemmer som er valgt av Generalforsamlingen. Fylkesstyret planlegger større arrangementer, utvikler organisasjonen videre og kontrollerer Arbeidsutvalget.  Fylkesstyret møtes vanligvis mellom fire- åtte ganger i året.

FRISTER:

 
2. oktober:
Frist for å stille til verv. Motivasjonsbrev og CV sendes til leder av valgkomiteen: haakon.veum@hotmail.com
 
11. oktober:
Frist for å sende inn resolusjoner. Resolusjoner sendes til: akershus@ungehoyre.no
 
13. oktober:
Frist for påmelding til møtet og middagen.
 
20. oktober
Frist for innbetaling av egenandel for generalforsamlingsmiddagen
 
 
Du må være påmeldt på forhånd for å delta
Du må ha betalt kontingenten for å ha stemmerett under møtet – under alle saker
 
Vi gleder oss til å se dere! Ta kontakt om det er noe, enten på e-post: akershus@ungehoyre.no eller telefon 452 20 067.
 
Vi sees!