Arbeidsutvalget i Hordaland Unge Høyre

FYLKESLEDER

Tobias Strandskog
Fylkesleder
Tobias er 23 år gammel og har lang fartstid i Unge Høyre. Han startet i sin karriere i Oslo Unge Høyre, men han som mange før han valgte å se vestover til Hordaland for nye eventyr. Her ble han først 2. nestleder før han ble 1. Nestleder før han til sist endte opp som fylkesleder av Hordaland Unge Høyre. Tobias studerer til daglig europastudier ved Universitetet i Bergen og jobber som politisk rådgiver for Hordaland Høyre i valgkampen.

Du kan kontakte Tobias på telefon (90 21 70 10) og mail (tobiasstrandskog@gmail.com).

1. NESTLEDER

Lasse Fredheim
Lasse er 20 år gammel og er opprinnelig fra Haugesund, men har også valgt å flytte til Bergen. Lasse har en unik evne til å forstå politiske sammenhenger og har tatt på seg en svært viktig rolle i Hordaland Unge Høyre. Lasse studerer til daglig sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og er jobber som vikarlærer. Lasse har også blitt ansatt som valgkampleder og skal planlegge og organisere valgkampen for Hordaland Unge Høyre i valgkampen.

Du kan nå Lasse på telefon (91 78 97 18) eller mail (lasse_fredheim@hotmail.no).

2. NESTLEDER

Didrik Dewan
Didrik er 22 år gammel og sitter i kommunestyret i Asker kommune. Didrik har det øvrige organisatoriske ansvaret i foreningen og har en enorm arbeidskapasitet som verdsettes stort. Didrik studerer på NHH ved siden av Unge Høyre.

Du kan nå Didrik på telefon (41 04 46 71) og mail (didrik.dewan@gmail.com).

Medlemmer av arbeidsutvalget

Emma Erlandsen
Emma er 19 år gammel og går siste året på videregående skole. Emma har vært medlem av arbeidsutvalget i 2 perioder og har ansvaret for lokalforeningene i fylket. Emma har også hatt jentesattsning som prosjekt denne perioden som har vist seg og være veldig vellykket. Ved siden av skole og Unge Høyre jobber hun på biltema.

Du kan kontakte Emma på telefon (98 60 96 52) eller mail (emmaerlandsen@gmail.com).

Johan Fredrik Brende
Johan er 23 år og studerer ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen. Johan er dyktig i politikk og ideologi og bidrar til politikkutviklingen i foreningen.

Du kan kontakte Johan på telefon (47 83 59 53) og mail (johan.fredrik.brende@gmail.com).

Mille Christensen
Mille er 19 år og er opprinnelig fra Asker. Mille har tidligere vært aktiv i Vestfold Unge Høyre men har også flyttet til Bergen for å studere. Mille har hatt ansvaret for jentesatsningen. Mille studerer til daglig sammenliknende politikk og jobber på Jernia.

Du kan kontakte Mille på telefon (98 63 17 36) og på mail (mille.j.christensen@gmail.com)

Håkon Block Vagle

Håkon er 25 år og er opprinnelig fra Rogaland. Håkon studerer på NHH og har nettopp fullført en master. Håkon har ansvaret for økonomistyringen og jobber tett sammen med fylkessekretæren. Håkon er rutinert og er veldig godt lest. Han bidrar til den politiske diskusjonen og sørger for at alt er på stell. Håkon arbeider i tillegg som politisk rådgiver for bystyregruppen til Bergen Høyre.

Du kan kontakte Håkon på telefon (978 80 994) og mail (‘haakonbv@gmail.com‘)

John Andre Kongsvik

John Andre er leder av Bergens Unge Høyre. Som største lokalforening har lokalforeningens leder møte- og talerett i arbeidsutvalget i Hordaland Unge Høyre. John Andre har lang fartstid i Hordaland- og Bergens Unge Høyre og har vært aktiv i 6 år. Som medlem av arbeidsutvalget bidrar han til å koordinere aktiviteter og arrangementer mellom Hordaland- og Bergens Unge Høyre.

Du kan kontakte John Andre på telefon (97 15 87 98) og på mail (jakongsvik@gmail.com).

Olav Strøm

Fylkessekretær

Olav er 21 år og jobber som fylkessekretær for Hordaland Unge Høyre. Han har vært aktiv i foreningen siden 2011. De to siste årene har han jobbet som fylkessekretær og hatt ansvar for den daglige driften av foreningen. Olav studerer ved siden av sammenliknende politikk og jobber for Nespresso.

Du kan nå Olav på telefon (95 769 769) eller mail (olav.storm@hoyre.no)