Vedtatt politikk

Oppsamlet politikk (resolusjoner) fra 2012-2017:
Vedtatt politikk for RUH i perioden 2012-2017.pdf

På Rogaland Unge Høyres 52. årsmøte 23. september 2017 vedtok vi vårt første prinsipprogram: Prinsipprogram vedtatt september 2017.pdf

Vil du være med på å forme vår politikk?
Send inn resolusjon om et tema du bryr deg om til rogaland@ungehoyre.no
Mal finner du her: resolusjonsmal.pdf

Photo: PIXABAY CC0 License www.pixabay.com