Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre 2017/2018

NB! Denne artikkelen er gammel og kan inneholde mangler eller feil.

FYLKESLEDER

Maren Winnem
Fylkesleder

Maren er 21 år gammel og jobber som kunderådgiver hos DHL Express. Som fylkesleder står Maren øverst ansvarlig for alt som skjer i Akershus Unge Høyre. Hun sitter også i kommunestyret i Eidsvoll der hun er medlem av hovedutvalget for helse og omsorg, og er nestleder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Du kan kontakte Maren på telefon (+47 921 58 907) og mail (maren.winnem@hoyre.no).

Fylkessekretær

Håkon Snortheim
Fylkessekretær

Håkon er 19 år gammel og kommer fra Nannestad. Han har erfaring fra arbeidsutvalget og som leder av Øvre Romerike Unge Høyre. Ved siden av jobben som fylkessekretær tar han en bachelor i Kommunikasjonsledelse på Handelshøyskolen BI . Som fylkessekretær er Håkon ansvarlig for den administrative driften av Akershus Unge Høyre.

Du kan kontakte Håkon på telefon (+47 452 20 067) og mail (hakon.snortheim@hoyre.no)

1. NESTLEDER

Frigg Winther Rugset
Politisk Nestleder
Frigg er 18 år og kommer fra Bærum og går siste året med studiespesialisering på Valler VGS. Som politisk nestleder er Frigg ansvarlig for politikkutvikling, leder Politisk Forum og Politisk Utvalg i Akershus Unge Høyre. Hun sitter også i Politisk Utvalg i Akershus Høyre. Ved siden av alt dette har hun også som oppgave å fremme jenters posisjon i Akershus Unge Høyre.

Du kan nå Frigg på telefon (+47 932 39 834) eller mail (friggrugset@live.no).

2. NESTLEDER

Tage Slind Jensen
Organisatorisk Nestleder
Tage er 19 år gammel og kommer fra Nesodden, men bor for øyeblikket i Oslo der han studerer internasjonale relasjoner på Universitetet i Oslo. Tage har erfaring som første leder av Nesodden Unge Høyre. Som organisatorisk nestleder jobber Tage ekstra mye med organisasjonen og er også medlemsansvarlig. Gjennom dette vervet sitter han også i Organisatorisk Utvalg i Akershus Høyre. 
Du kan nå Tage på telefon (+47 481 25 251 og mail (tageslindjensen@live.no).

MEDLEMMER AV ARBEIDSUTVALGET

Andreas Aschim Næsheim

Andreas er 18 år gammel, er fra Lommedalen i Bærum  og går sitt siste år på Rosenvilde videregående skole. Andreas er ansvarlig for skoleringer, debattrening og talentprogrammet. Han vant Akershus Unge Høyres Talentprogram i 2017. 
Du kan kontakte Andreas på telefon (+47 907 19 984) og mail (naesheim.andreas@gmail.com).

Derya Cinar

Derya er 20 år gammel, kommer fra Strømmen i Skedsmo og studerer Økonomi og Administrasjon på Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring fra styret i Nedre Romerike Unge Høyre, og er i år ansvarlig for å bistå Frigg i politikkutviklingen samt å sørge for at alle lokalforeningene i Akershus fungerer best mulig. 
Du kan kontakte Derya på telefon (+47 406 09 494) og mail (deryacinaar@hotmail.com).

Alexander Holst

Alexander er fra Blommenholm i Bærum. For tiden jobber han på SFO og jobber som salgs- og markedskoordinator for Moementum Norge, samtidig som han går på Bjørknes Privatskole. Alexanders oppgave i Arbeidsutvalget er å sørge for et best mulig skoleringstilbud og samarbeider med Andreas for et best mulig talentprogram.

Du kan kontakte Alexander på telefon (+47 941 53 846) og på mail (alexholst98@gmail.com

Lars Treekrem 

Lars er 22 år og kommer fra Ås. Han tar en bachelor i Økonomi og Administrasjon ved Handelshøyskolen BI, der han også er aktiv i studentforeningen. I Arbeidsutvalget jobber han sammen med Derya for å sørge for best mulige lokalforeninger. Han er også ansvarlig for sosiale arrangementer, slik at alle alltid kan føle seg velkommen i Akershus Unge Høyre.

Du kan kontakte Lars på telefon (+47 951 06 611) og på mail (lars.treekrem@student.bi.no

Stian Skjelstad 

Stian er 19 år og kommer fra Nannestad. Han jobber for tiden som produsent og produksjonsleder for filmveksthuset Tvibit og har grafisk erfaring. Stian bisto Unge Høyres Landsforbund med grafisk assistanse under stortingsvalget i 2017. I Arbeidsutvalget har han hovedansvaret for media.

Du kan kontakte Stian på telefon (+47 924 28 553) og på mail (stian.skjelstad@hotmail.com)