Arbeidsutvalget i Vestfold Unge Høyre

På Vestfold Unge Høyres Generalforsamling 2016 på Quality Hotel Klubben, Tønsberg ble følgende Arbeidsutvalg valgt:

Arbeidsutvalget i Vestfold Unge Høyre 2016-2017. Arbeidsutvalgsmedlem Ane Tronrud var ikke tilstede når bildet ble tatt. Fra venstre: Alexandria Marie Elboe Gogstad, Mathias Willassen Hanssen, Johanne Wilhelmine De Ferry Nitter Kirsebom, Herman Sannerholt og Anders-Oliver Juvodden. Foto: Unge Høyres Landsforbund

FYLKESLEDER

Mathias Willassen Hanssen
Fylkesleder
Mathias er 19 år gammel og studerer førskolelærer ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har lang erfaring fra Unge Høyre, blant annet som lokalforeningsleder i Tønsberg og omegn Unge Høyre og Vesterålen Unge Høyre. Mathias er kommunestyrerepresentant for Høyre i Nøtterøy kommune, hvor han er vara til hovedutvalg for oppvekst og kultur, og formannskapet. Mathias er også vara til hovedutvalg for utdanning på fylkestinget i Vestfold. Mathias ble valgt som fylkesleder i 2015, og ble gjenvalgt i oktober 2016.

Til høsten er Mathias ungdomskandidat til stortingsvalget for Vestfold Høyre, og kandidat til det ekstraordinære kommunevalget i nye Færder kommune.

Du kan kontakte Mathias på telefon +47 468 07 928 eller på mail mathiaswhanssen@gmail.com.

1. NESTLEDER

Alexandria Marie Elboe Gogstad
Politisk nestleder
Alexandria er 19 år gammel og kommer fra Sandefjord. Hun går siste året på IB ved Skagerak International School.  Alexandria har vært medlem i Unge Høyre i flere år, og har blant annet vunnet talentprogrammet til Vestfold Unge Høyre, og hun har synliggjort seg i media. Nå er hun hovedansvarlig for Talentprogrammet, samtidig som hun er ansvarlig for valgkampen.

Du kan kontakte Alexandria på telefon +47 980 33 355.

2. NESTLEDER

Anders-Oliver Juvodden
Organisatorisk nestleder
Anders er 20 år og kommer opprinnelig fra Oslo. Nå er han bosatt i Horten. Anders-Oliver studerer statsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I Unge Høyre har Anders-Oliver vært medlem siden 2011, og han har hatt en rekke verv i organisasjonen, blant annet i Aker Unge Høyre og Bergens Unge Høyre, og Høyres Studenter i Bergen. Nå er han organisatorisk nestleder, og har ansvaret for talentprogrammet og valgkampen i 2017.

Du kan kontakte Anders-Oliver på telefon +47 930 95 206. 

ØVRIGE MEDLEMMER AV ARBEIDSUTVALGET

Herman Sannerholt
Økonomiansvarlig
Herman er 20 år gammel og studerer på BI i Oslo. Herman har i flere år vært aktiv i Unge Høyre i Larvik, og er nå politisk nestleder i Larvik Unge Høyre. Herman er også valgt til vara i hovedutvalg for kultur og folkehelse på fylkestinget. Nå er Herman valgt som økonomiansvarlig i Vestfold Unge Høyre.

Du kan kontakte Herman på telefon +47 954 52 474 eller på e-post herman.sannerholt@gmail.com 

Ane Tronrud
Ane er 19 år gammel og har lang fartstid i Unge Høyre. Hun har blant annet vært lokalforeningsleder i Horten & Holmestrand Unge Høyre, og hun har kommet på 3. plass på Vestfold Unge Høyres Talentprogram i 2016.  I Vestfold Unge Høyres arbeidsutvalg har Ane ansvaret for sosiale medier og talentprogrammet 2017. Til daglig studerer hun rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Du kan kontakte Ane på telefon +47 452 04 273. 

Johanne Wilhelmine de Ferry Nitter Kirsebom
Johanne er 16 år gammel og studerer ved Greveskogen videregående skole. Johanne har hatt kometkarriere i Vestfold Unge Høyre, og har allerede rukket å være styremedlem og politisk nestleder i Tønsberg og omegn Unge Høyre, samt vært medlem av Unge Høyres verveteam. Johanne kom på 2. plass på Vestfold Unge Høyres Talentprogram 2016.

Du kan kontakte Johanne på telefon +47 924 71 997.

Dersom du har noen spørsmål kan du sende en e-post til vestfold@ungehoyre.no

Hva er Arbeidsutvalget?
Arbeidsutvalget har ansvar for den politiske og organisatoriske driften i Vestfold Unge Høyre. Arbeidsutvalget har ansvar for gjennomføring av større aktiviteter i fyket. Dette kan være store konferanser. Arbeidsutvalget har hovedansvar for foreningens økonomi, budsjett og regnskap, samt vervekampanjer, valgkamp, ringerunder, landsmøtet, sosiale medier, mediehåndtering, debatter og politisk forum (møter hvor fylkets offisielle politikk vedtas.) Arbeidsutvalget har også ansvar for å holde liv i fylkets lokalforeninger og sørge for at medlemmene får et godt medlemstilbud.

Arbeidsutvalget i Vestfold Unge Høyre ledes av fylkesleder Mathias Willassen Hanssen fra Nøtterøy.