Unge Høyre på Høyres Landsmøte

Unge Høyre var godt representert på Høyres Landsmøte 9.-12. mars 2017.
Vi tok ordet, og fikk gjennomslag for en rekke viktige saker.