Reisebrev fra Afrika

Denne uken har vi, Syver og Kristian, vært på tur med Norfund til Tanzania og Kenya sammen med de andre ungdomspartiene. For alle dere som ikke fikk være med: Her er en kjapp oppsummering av turen. God lesing!

Om Norfund

Norfund ble opprettet i 1997 for å drive næringsrettet bistand verden over. I alle u-land finnes det en rekke initiativrike enkeltmennesker og bedrifter som ønsker å skape verdier og arbeidsplasser for sine lokalsamfunn. For at de skal kunne bli realisert trenger de finansiering, men mange skygger unna investeringer i land hvor det er usikkerhet knyttet til infrastruktur og politisk stabilitet. Det gjør at det er en rekke lønnsomme investeringer som står igjen uten investorer. Dette hullet er Norfund med på å tette ved å investere i selskaper verden over. 

 

Turen 

Tanzania

Vi var i Tanzania fra mandags kveld til tirsdags morgen. På grunn av forsinkelser på et døgn gikk vi dessverre glipp av en dag i hovedstaden, Daar-es-Salaam, men fikk likevel med oss mange opplevelser. Tanzania er et vakkert land med store muligheter. De siste 10-15 årene har de gjort kvantesprang innenfor økonomisk vekst og levestandard, nå med en økonomisk vekst som ligger mellom 6 og 8 %. Likevel har landet fremdeles store utfordringer innenfor infrastruktur og offentlige systemer.

 De fleste velutviklede land i verden har først gått gjennom en stor effektivisering av landbrukssektoren. Det har man foreløpig ikke gjort i Tanzania, og derfor er flere av Norfunds investeringer i landbruksbedrifter. En av de vi besøkte var Africado, en avokadofarm drevet av en engasjert brite. De har vokst mye de siste årene, blant annet takket være investeringer fra Norfund. Africado bidrar i tillegg til lokalmiljøet ved å lære mange mindre bønder å dyrke avokado.

 Kenya 

Selv om Kenya og Tanzania er naboland har de ulike utfordringer. En av de største utfordringene for Kenyansk næringsliv er tilgangen på finans. Selv om Norfund kan gi noe finansiell støtte over en periode, er ikke bistand en varig løsning. Derfor har flere av Norfunds investeringer i Kenya som hensikt å etablere solide finansinstitusjoner. 

 Spesielt inntrykk gjorde det da vi var med Equity Bank til slummen i utkanten av Nairobi. Et av de største problemene til utviklingsland er mangel på solide og gode finansinstitusjoner. Gjennom investeringer i Equity Bank bidrar ikke bare Norfund til å støtte opp under en institusjon som nå blir løftet frem som en av regionens beste, de bidrar også i stor skala til samfunnsbygging. Gjennom lett tilgjengelige finansløsninger gir de muligheter til mennesker som tidligere ikke hadde noe. Gjennom støtte til utdanning og stipendiater sørger de for at flere barn får en god utdanning. Equity Bank har et mål om at de skal påvirke livene til 100 millioner mennesker innen få år. Det er rett og slett imponerende å se på at de kan gjøre alt dette, samtidig som de tjener gode penger.

Erfaringer 

Afrika er på alle måter et veldig annerledes kontinent enn det vi er vant til. Folkene er vennligere, systemene tregere, luften er varmere og smilene er bredere. Likevel er det en del økonomiske tyngdelover som er like sterke i Kenya og Tanzania som i Norge. Betydningen av et trygt og stabilt politisk system som legger til rette for næringslivet uten å prøve å ta over næringslivet kan ikke underslås. Samtidig ser vi hvordan bedrifter vokser og sysselsetter stadig flere når de får tilgang til verdensmarkedet og handel. 

 Avokadobonden vi møtte i Tanzania fortalte om hvordan den tidligere kaffefarmen på samme landeområde nærmest smuldret bort etter at staten kollektiviserte den rundt tusenårsskiftet. Samtidig hadde man rekordhøye kaffepriser. Det sier noe om hvor galt det kan gå når staten ikke kjenner sin begrensning, og som bonden selv omtalte forvitringen: «Destroyed by socialism».

 Norfunds strategi er trolig den mest effektive måten å drive bistand på. Den risikovillige kapitalen går inn i et vakuum hvor annen kapital har flyktet til tryggere områder av verden. Man bygger bedrifter, næringer og samfunn sammen med lokalbefolkningen. Det finnes ingen annen måte å sikre langvarig økonomisk vekst uten å bruke markedet. Vi er veldig glade for å ha sett det i praksis!

 Takk for turen!